Zaenkrat še ni jasno, ali se je referenduma udeležilo dovolj volivcev za dosego kvoruma, po katerem mora guverner Okinave Denny Tamaki spoštovati rezultate simbolnega referenduma. Uradne rezultate se pričakuje predvidoma še danes.

Glede na oceno pa se je referenduma udeležilo okoli 50 odstotkov volilnih upravičencev, kar je dovolj, saj kvorum znaša četrtino. Volivci so lahko glasovali za ali proti premestitvi ali za nobeno od možnosti.

Referendum v vsakem primeru ni obvezujoč za osrednjo japonsko vlado Shinza Abeja, ki želi tudi po pritiskih ZDA premestiti oporišče. O tem sta se državi sicer prvič dogovorili že leta 1996, a sta izvedbo načrtov zaradi nasprotovanja prebivalcev zavlačevali.

Že javnomnenjske raziskave so napovedale, da bodo prebivalci Okinave premestitev zavrnili, saj želijo zaprtje ameriškega oporišča na otoku in njegovo preselitev drugam na Japonsko. Okinavce motijo predvsem hrup, vojaške nesreče in kriminal, ki je povezan s prebivalci ameriškega oporišča.

Okinava po površini predstavlja manj kot odstotek Japonske, a je na otoku nameščena več kot polovica od okoli 47.000 uslužbencev ameriške vojske na Japonskem.