Kot je zapisano na spletnih straneh občine, so novembra 2015 od koordinatorja varstva žive kulturne dediščine prejeli odgovor, da prijavljena kulturna dediščina ustreza kriterijem, dokončno pa so pripravo zgornjesavinjskega želodca v register vpisali decembra lani.

V registru je sedaj vpisanih 67 enot nesnovne kulturne dediščine. To pomeni predvsem prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine ter z njimi povezana orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine.

Skupnosti in skupine nesnovno kulturno dediščino, preneseno iz roda v rod, nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino ter zagotavljajo občutek za identiteto in neprekinjenost s prejšnjimi generacijami, s čimer spodbujajo spoštovanje do kulturne raznolikosti in človeške ustvarjalnosti, so še zapisali na občini.