Z občine so včeraj sporočili, da bodo v ponedeljek začeli že dalj časa napovedano prenovo Trubarjeve ceste. Dela bodo začeli na začetku Trubarjeve pri Prešernovem trgu in bodo potekala po posameznih odsekih, ki ne bodo daljši od 100 metrov.

Na občini poudarjajo, da želijo s tem zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje objektov ob gradbišču, kljub temu pa bo dostop do stanovanj in poslovnih prostorov občasno oviran. Stanovalce in uporabnike poslovnih prostorov bodo zato pravočasno obveščali o časovnici gradbenih del, zagotavljajo na občini. Ob predstavitvi projekta septembra lani je vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik predvsem uporabnikom poslovnih prostorov obljubil: »Skrbeli bomo za to, da bomo čim manj motili vaše dejavnosti. Največ kakšen dan, dva ali tri bodo dela takšna, da boste morali zapreti lokale. O tem vas bo izvajalec nekaj dni prej obvestil neposredno na terenu.«

Najprej do Resljeve ceste

Trubarjevo cesto bodo prenavljali v treh fazah. V prvi bodo prenovili del od Prešernovega trga do Resljeve ceste, v drugi od Resljeve ceste do Vidovdanske ulice, v tretji fazi pa bodo prenovitvena dela potekala na delu od Vidovdanske do Rozmanove ulice. Prenova celotne ulice bo predvidoma trajala do junija prihodnje leto.

Poleg cestišča bodo obnovili tudi kanalizacijo, vodovodne cevi, plinovod, vročevod, optično infrastrukturo in javno razsvetljavo. V sklopu prenove bodo prenovili tudi priključne ulice, in sicer Obrežno stezo, Za čreslom, Kastelčevo, Znamenjsko in Usnjarsko ulico do Petkovškovega nabrežja na jugu, Resljevo cesto do Zmajskega mostu ter Prečno in Vidovdansko ulico na severu.

Asfaltirani del Trubarjeve ceste v območju za pešce bo po prenovi zaradi zahtev zavoda za varstvo kulturne dediščine tlakovan z granitnimi kockami, pasovi ob stavbah pa z rdečimi porfirnimi ploščami. Te površine bodo po novem vse v istem nivoju, kar pomeni, da dvignjenih pločnikov in tlakovanih kanalov ne bo več. Enaka ureditev je predvidena za Prečno in Vidovdansko.

V delu, kjer se Trubarjeva cesta razširi, bodo zasadili drevesa, postavili klopi in drugo ulično opremo. Del Trubarjeve med Rozmanovo in uvozom v parkirno garažo nasproti stavbe na Trubarjevi 64 bo po novem območje skupnega prometnega prostora, na katerem bo dovoljen dvosmerni promet, hitrost pa bo omejena na 10 kilometrov na uro. Na tem delu ostajajo bočni parkirni prostori. vbr