Pozornost je pritegnil že v humorističnem listu Pavliha, in sicer s satiro in humoreskami, objavljenimi tako pod pravim imenom kot pod psevdonimi tipa Mikro-Skop, Ožemalnik, Divja raca… Prav aforizmi o luknjah v sistemu nekdanje SFRJ so mu prinesli precej težav z oblastmi, med drugim je bil njegov roman Proletarec štiri leta pod cenzuro, saj naj bi bil idejno škodljiv, zato je predrugačen lahko izšel šele leta 1981.

Svoja dela, v katerih je pogosto obravnaval filozofska in družbena vprašanja, je vestno objavljal v slovenski in tuji periodiki. Raziskoval je mejne znanosti, homoseksualnost, prostitucijo, parapsihologijo, asimilacijske procese ob slovenski meji, narodopisje, šaljive vaške grbe, otroško folkloro, verstva… Uveljavil se je tudi s kritičnimi intervjuji in portreti narodnih herojev, igralcev, literatov, teologov, znanstvenikov, pa s kritikami in komentarji. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je med drugim organiziral takrat še neznane performanse in multimedijske nastope, denimo Festival eksperimentalne supermotorične poezije na drevesih v ljubljanskem parku Tivoli in Festival integralne poezije. šum