Premalo je prostora za argumentirano razpravo, zato bi spoštovanega novinarja le povprašal: »Ali so vprašanja, ki si jih je zastavil, prava? Ali so rešitve, ki jih ponuja, prave? Ali so pravni, občečloveški in moralni ter etični okviri in vrednote, na podlagi katerih razmišlja, res pravi?«

Morda »zakonito« in pravno urejeno izkoriščanje ljudi, vključno s prostitucijo in posegom v telo, primerjalno denimo s prodajo organov, pedofilijo, zaradi mene, v skrajni instanci, tudi morebitno organizirano najemanje morilcev, res predstavlja vrednote, v katerih se je izgubila ne samo naša družba, temveč še marsikdo v širši okolici oziroma v državah, na katere se novinar in nekateri drugi sklicujejo.

Se pa absolutno strinjam, da bi bilo treba in umestno nekatere anomalije v družbi ustrezno tudi kazenskopravno rešiti. Predvsem pa preprečevati, da do skrajnih oblik vedenja v družbi sploh ne bi prihajalo. Vendar ne s prevrednotenjem vrednot in na način, da se z upoštevanjem najbolj grobega neoliberalnega izkoriščanja ljudi postavlja le-te v trajen, celo zakonsko podrejen položaj glede na močnejšega, to je izkoriščevalca, ki je konec koncev, kot kaže praksa, lahko tudi država.

Na koncu le še vprašanje za vsakogar: »Ali bi res svojo soprogo, hči ali mater postavil v središče navedenega razmišljanja?« Tudi vi, spoštovani novinar, ki imate možnost širšega vpogleda v življenje in dogajanja pri nas doma in v svetu?

Miloš Šonc, Grosuplje