Gre za prvo od treh podfaz, delo na kirurški urgenci pa bo potekalo vzporedno z gradbenimi deli, je povedal Kristan. V prvi podfazi bodo spremembe najbolj občutili bolniki z lažjimi poškodbami ter urgentni abdominalni urološki in kardiovaskularni kirurški bolniki, saj bo zaprt del urgence, na katerem so zdaj ambulante za te bolnike. Te ambulante bodo preselili v tri od že obstoječih triažnih ambulant.

Do sprememb bo prišlo tudi pri vpisnem pultu in kirurški triaži, ki se bo premaknila s standardne lokacije v predelu B-hodnika na prehod med novo in staro urgenco. Izdelani pa so že prostori za dekontaminacijo oz. izolacijo, ki so namenjeni bolnikom, ki so kužni oz. nevarni za ostale, je navedel Kristan.

Diagnostika bo potekala na standardnih lokacijah, tudi prostori za reanimacijo, za težje poškodovane in operacijske dvorane v urgenci se v tej fazi ne bodo selili.

Nekaj posebnosti bo tudi pri pregledu bolnikov, je napovedal Kristan. Vsi, ki bodo prišli na urgenco, bodo čakali v centralni čakalnici, zato bo moral biti nadzor sploh ob gneči še natančnejši. Števila ambulant ne bodo zmanjševali, prav tako ne števila ekip, ki bodo za bolnike skrbele. Bodo pa poti bolnikov s pregleda do rentgenskega slikanja ali denimo mavčarne morda nekaj deset metrov daljše, a bodo na urgenci poskrbeli, da bodo primerno označene, je zagotovil.

Bolniki bodo vsaj na začetku morda imeli nekaj težav z orientacijo, je poudaril Kristan. Je pa zatrdil, da bodo s pomočjo kažipotov in obveščanja javnosti poskrbeli, da bo težav čim manj. Prav tako bodo, kot doslej, nudili pomoč vsakemu bolniku, saj se po njegovih besedah ne ukvarjajo s presojo, kako urgentna je neka poškodba.

V okviru tretje faze izgradnje urgentnega kirurškega bloka bodo sicer prenovili prostore bivše internistične prve pomoči, službe nujne medicinske pomoči in t. i. B-hodnika oziroma ambulant za lažje poškodovance, kirurških abdominalnih bolnikov, uroloških in kardiovaskularnih bolnikov. Rok za dokončanje te faze del je eno leto.

V drugi podfazi načrtujejo prenovo prostorov, kjer so zdaj diagnostika, mavčarna in ambulanta za težje poškodovane, v zadnji fazi pa bodo prenovili še prostore za reanimacijo in urgentne operacijske dvorane. Je pa ta zadnja faza povezana z dograditvijo operacijskega bloka, je izpostavil Kristan.

Vsaka od omenjenih treh faz naj bi trajala eno leto, je dodal namestnik vodje urgentnega kirurškega bloka Uroš Tominc. Za vsako od faz bodo objavili razpis za gradbena dela in razpis za opremo. "Vemo, da se te stvari lahko zavlečejo," je dejal. Je pa ocenil, da bodo ob določenih prilagoditvah uspeli nadaljevati z delom z obstoječimi ekipami.