Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu javnih naročil danes objavilo, da je za izvajalca, ki bo ponovno vzorčil in kemijsko analiziral materiale, s katerimi so v družbi Termit sanirali nekdanje peskokope v Drtiji, izbral mariborski Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Izbrani ponudnik nastopa s podizvajalcem IRGO Consulting iz Ljubljane. Pogodbena vrednost ponudbe znaša 66.552 evrov z DDV in je nekoliko ugodnejša od zavrnjene ponudbe, ki hkrati ne izpolnjuje pogojev tehnične in strokovne usposobljenosti. Zavrnjeno ponudbo je oddal velenjski Eurofins ERICo Slovenije kot vodilni partner skupaj z ljubljanskima družbama HGEM in Rovs. Odločitev o izbiri ponudnika še ni pravnomočna. Kljub temu se v Moravčah že veselijo skorajšnjega začetka neodvisne strokovne analize, ki naj bi končno podala zanesljive odgovore, kaj je zakopano v Drtiji. Po neuradnih podatkih naj bi z vrtinami preverjali vsebnost plasti tudi 40 metrov v globino, k sodelovanju pa naj bi povabili tudi predstavnike občine in ljudske iniciative.

Zadovoljen je tudi župan Milan Balažic, ki sodelovanje z okoljskim ministrstvom ocenjuje kot vse boljše. Še zlasti, ko gre za zahteve Agencije RS za okolje (Arso), ki je v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja nedavno Termitu naložila odpravo vrste nepravilnosti.

»Če želijo pridobiti novo soglasje, bodo morali urediti odvodnjavanje meteornih voda in posledično izpiranje odpadnega materiala v okolje,« pravi župan Balažic. Dodaja, da so jim očitali neustrezno vzorčenje, da je steklena volna odložena na območje sanacije brez predhodne predelave, da so presežene mejne vrednosti sedmih kovin (kadmij, krom, baker, živo srebro, nikelj, svinec in cink), da so v vodnih izlužkih presežene mejne vrednosti kroma, bakra, flora in molibdena in da vzorca izcednih voda vsebujeta povišane vrednosti rakotvornega formaldehida in fenola, kar zbuja skrb zlasti zato, ker je najbližja hiša oddaljena zgolj 200 metrov.

»Zaradi varnosti bi morali tudi fizično preprečiti dostop nepooblaščenim osebam na deponijo,« je sklenil naštevanje nepravilnosti župan Balažic, ki ga po drugi strani tudi letošnji inšpekcijski nadzor ni prepričal, saj tudi letos inšpektorji v Termitu niso odkrili nepravilnosti.

Zaprosili bodoza podaljšanje roka

V Termitu so potrdili, da jih je Arso 11. februarja pozval k dopolnitvi vloge za okoljevarstveno soglasje. Ker pa so dopolnitve precej kompleksne, jih še preučujejo in pojasnjujejo, da imajo za odgovor na voljo 30 dni.

»Poziv terja dodatne analize, ki jih ni mogoče opraviti v roku, ki ga je določil Arso. Zato bomo zaprosili za podaljšanje roka,« je napovedala Alenka Pavlin iz Termita. Dodala je, da so inšpektorji januarja nadzor opravljali kar štiri dni, pregledali pa naj bi celotno dokumentacijo za gradbene kompozite in kemijske analize gradbenih kompozitov, poročila o obratovalnih monitoringih, poročila o hidrogeoloških in kemijskih preiskavah vode, vse rudarske projekte, vse ocene odpadkov in načrt ravnanja z odpadki. Nepravilnosti ni bilo niti na terenu, kjer so pregledali postopek sprejema in predelave odpadkov, skladiščenje odpadkov ter vgrajevanje gradbenih kompozitov.