Predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman je dejala, da je treba na njihovem področju #vnesti red#, kar pa ni mogoče brez določitve poklicnih aktivnosti in kompetenc. Spomnila je, da bi moralo ministrstvo za zdravje v skladu z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti dokument o tem potrditi že do sredine lanskega leta.

Predsednik razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno in babiško nego pri ministrstvu Brane Bregar je pojasnil, da je dokument o aktivnostih in kompetencah kolegij pripravil v soglasju z zbornico in ga pravočasno tudi potrdil. Dodal je, da zavlačevanje ministrstva z uveljavitvijo dokumenta razume kot neupoštevanje stroke.

Generalna sekretarka sindikata zdravstva in socialnega varstva Dragica Kekec je opozorila, da stavkovni sporazum ministrstvo, potem ko je zamudilo zakonski rok, zavezuje, da poklicne aktivnosti in kompetence sprejme do 3. marca letos. Poudarila je, da njihovo sprejetje ne bo prineslo dodatnih zaposlitev, ampak bo le uredilo zdajšnje stanje.

Članica upravnega odbora mednarodnega sveta medicinskih sester Brigita Skela Savič je spomnila na podatke za Slovenijo za leto 2017, ki kažejo, da je zgolj v bolnišnicah primanjkovalo 1400 diplomiranih medicinskih sester in 700 medicinskih tehnikov. Po njenih besedah se je stanje od tedaj še poslabšalo in je izgorelost zaposlenih vse večja.