Kot so danes pojasnili v agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, se morajo v evidenco imetnikov rejnih živali vpisati imetniki, ki redijo govedo, kopitarje, drobnico, prašiče, divjad iz obore za rejo, alpake, lame, polže, perutnino, kunce, akvakulturo in čebele. Izjema so tisti, ki za lastno domačo rabo in v omejenem številu redijo perutnino in kunce, ki se ne premikajo z gospodarstva.

Če druge živali redijo samo začasno, morajo na pristojni upravni enoti registrirati gospodarstvo, torej kmetijsko ali drugo gospodarstvo oz. objekt, s čimer pridobijo identifikacijsko številko tega gospodarstva. Tisti, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, pa morajo registrirati kmetijsko gospodarstvo, ki je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki obsega eno ali več gospodarstev.

Rejci morajo sporočati tudi podatke o staležu rejnih živali. Izjema so tudi tu tisti, ki za lastno domačo rabo in v omejenem številu redijo perutnino in kunce, ki se ne premikajo z gospodarstva. Izjema pa velja tudi za rejce, ki začasno, največ sedem dni, redijo enega prašiča za namene zakola za lastno domačo rabo, so izpostavili v agenciji.

Izpolnjevanje vpisov v evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali je med drugim pomembno za uveljavljanje kmetijskih subvencij. Ti so osnova za pravilno oddajo zahtevkov. Letošnja novost je med drugim ukinitev izjeme pri registraciji rejcev z enim prašičem, novosti pa so na področju reje kopitarjev, kmetijsko-okoljskih plačil, območij z omejenimi dejavniki in pridelave zelenjave.