Peran na ljubljanski fakulteti za družbene vede obiskuje četrti letnik dodiplomskega programa Evropske študije - družboslovni vidiki. Pred tem je dva mandata predsedoval ljubljanski študentski organizaciji. Kot predstavnik ŠOU v Ljubljani je bil med drugim član sveta vlade za mladino in član sveta vlade za študentska vprašanja.

Peran ocenjuje, da je glavna naloga ŠOS spremljati in braniti položaj študentk ter študentov na izobraževalnem, socialnem, zdravstvenem in drugih področjih. ŠOS mora biti zato v prvi vrsti borbe za študentske pravice, pri tem pa delovati transparentno, demokratično in avtonomno, so zapisali.

"Študenti moramo zagovarjati in nenehno braniti pravico do kakovostnega, javnega in vsem dostopnega študija, se enakopravno vključevati v akademsko skupnost ter varovati in širiti pravice do socialnih transferjev, ki nam sploh omogočajo študij. To lahko udejanjimo samo, če smo avtonomni, enotni in povezani," izpostavlja Peran.

Pri vsebinskih usmeritvah bo sledil aktualnemu študentskemu memorandumu. Na področju visokega šolstva bo poudarek na zagotavljanju kakovosti in transparentnosti, predvsem v luči prihajajočega zakonu o visokem šolstvu.

Dosedanji predsednik ŠOS Trilar pa je izpostavil nekaj dosežkov svojega mandata. "Rešili smo desetletno agonijo bivanja študentov na Primorskem, ki se tekom poletja ne bodo več rabili izseljevati iz svojih sob, državne štipendije so bile sproščene za nov dohodninski razred, dviguje se financiranje visokega šolstva, izpeljali smo generalno skupščino Evropske študentke organizacije (ESU), privedli projekt Evidence študentskega dela do zaključne faze," je nanizal.