Še posebej pa se oglašam, ker je pretekli četrtek pravosodna ministrica Andreja Katič, s komaj pet mesečnim ministrskim stažem na tem področju, zamenjala dosedanjega generalnega direktorja RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jožeta Podržaja, nekaj tednov prej pa tudi direktorja zaporov v Kopru Dušana Valentinčiča.

Menim, da je ministrica v obeh primerih podlegla vsebini člankov v vseh dnevnih časopisih in na vseh TV-programih. Podlegla je tudi sindikatom, kjer je še posebej izstopal predsednik SDOS Frančišek Verk, ki je v tej zgodbi postal moralni zmagovalec, dosegel je svoje. Žal se to ne bi smelo zgoditi.

Sam imam v tej stroki osemnajst let dolg staž. Oba zamenjana direktorja osebno poznam in vem, da sta odlična poznavalca razmer v slovenskih zaporih ter dobra penološka strokovnjaka, kakršnih v Sloveniji ni veliko.

Žal se je zgodilo, kar se ne bi smelo, tudi na škodo slovenske penologije.

Franc Porenta

upokojeni vodja v nekdanjem oddelku ljubljanskih zaporov v Radovljici