Parkirišča so že od leta 2005 v zasebni lasti. Tedanji direktor bolnišnice Gregor Pivec je z družbo Nivo Celje sklenil pogodbo o 33-letnem prenosu stavbne pravice. Ker Pivec ni poskrbel za ustrezno zavarovanje pravic bolnišnice, je Nivo le nekaj tednov pozneje smel stavbno pravico prenesti na hčerinsko družbo Radok, ki je nato zgradila garažni hiši in uredila parkirišča. Obenem je Radok lahko nepremičnine nenadzorovano obremenil s hipotekami v višini kar 18 milijonov evrov. Nivo je leta 2014 zdrknil v stečaj, Radok pa je upravljanje parkirišč prenesel na hčerinsko družbo GH Park.

S prodajo podjetja Avstrijcem si bodo banke upnice zdaj poplačale večino svojih terjatev. Afera s parkirišči pa bo še zmeraj zaposlovala klinični center. Svet zavoda se je že seznanil z dejstvom, da je UKC Maribor med letoma 2006 in 2015 plačal več kot 70.000 evrov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, čeprav je parkirišča upravljal in z njimi služil zasebnik. Vodstvo UKC Maribor bo zdaj skušalo od družbe Radok izterjati omenjeni znesek, uprava kliničnega centra pa je državnemu pravobranilstvu poslala tudi dopis z vprašanjem, ali obstaja sum kaznivega dejanja v postopkih sklenitve pogodbe o stavbni pravici s podjetjem Nivo. tk