»Pred krivolovci očitno niso varne niti najbolj ogrožene vrste. V ribogojnici ribiške družine Bled so kriminalisti zasegli past, ki je bila ciljno postavljena in namenjena lovu na ogroženo vidro,« se glasi sporočilo za javnost, ki so ga novinarjem poslali predstavniki DOPPS – Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Vanj so zapisali, da je eden od članov društva v petek, 1. februarja med popisom vodnih ptic na območju vodotoka Jezernice naletel na šokanten prizor. »V ribogojnici ribiške družine Bled je bila ciljno nastavljena past namenjena lovu na vidro. Takoj je obvestil kranjske kriminaliste, ki so zadevo dokumentirali, past zasegli in zadevo predali inšpektorju za lovstvo in ribištvo Igorju Simšiču.«

V past so se ujele mačke

»S to zadevo smo dobro seznanjeni,« nam je pojasnil predsednik Ribiške družine Bled Samo Novak. »Ne vem, kako oni vedo, da je to past za vidre. Mi smo jo namreč legalno kupili v trgovini,« pravi. Razlog za to so bila opažanja članov ribiške družine: »Sredi decembra lani smo opazili, da nam nekaj v ribogojnici žre ribe. Želeli smo ugotoviti, kaj se sploh dogaja, zato smo nastavili past in obenem tudi namestili kamero. V tem času smo v past ujeli od 10 do 15 mačk in nič drugega.«

»V našo past se ni ujela niti ena vidra. Še več, tudi naša kamera je ni zabeležila in bojim se, da je vse skupaj stvar nepreverjenih novic, ki krožijo po bifejih,« razmišlja predsednik blejske ribiške družine Novak. »Vidro so že opazili pri Savi Bohinjki. Imamo tudi podatke iz drugih delov Slovenije, da se vidre pojavljajo, ampak na tem območju je še nihče ni videl. V potoku Mišca, kjer je naša ribogojnica in v iztoku v Blejsko jezero še nismo videli vidre,« dodaja Novak.

Območje si je po prijavi člana DOPPS po Novakovih besedah ogledala policija in zasegla omenjeno past. V DOPPS pravijo, da se z vsebino ulova te pasti sicer niso ukvarjali, saj je to stvar ugotovitev pristojnih služb. A pojasnilo, da so z njo ujeli kar nekaj mačk, se Tjaši Zagoršek iz društva zdi precej ’za lase privlečeno’: »Šlo je za tipičen način lova na vidro. To vam bodo potrdili v katerem koli društvu za zaščito živali. V vodi, kjer je bila past odkrita, v njej pa so bile nastavljene tudi ribe, se mačk ne lovi,« meni Zagorškova.

Pravijo, da ne gre za prvi tovrsten primer

»Na Inštitutu za ohranjanje naravne dediščine – Lutra, so nam tudi potrdili, da ne gre za prvi primer, ko nekateri lastniki ribnikov in ribogojnic poskušajo vidro ujeti s pastmi ali jo celo ustreliti. Gre za nesprejemljiva in nezakonita dejanja ki se očitno dogajajo tudi v Sloveniji,« so še zapisali v društvu. Na Inštitutu Lutra pa dodajajo: »Vidra je redka in ogrožena živalska vrsta, ki je v Sloveniji zavarovana po Zakonu o ohranjanju narave in z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Kot domorodna vrsta je predmet okoljske odgovornosti, in enako velja za njen habitat. Ker pa je tudi mednarodno varovana vrsta, je ugodno stanje vrste in njenega življenjskega okolja potrebno ohranjati tudi na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb.«

Na Inštitutu Lutra pravijo, da v zadnjem času vse pogosteje prejemajo vprašanja lastnikov ribnikov, na kakšen način lahko uspešno zavarujejo svoje ribe pred vidro. »Posredujemo ustna ali pisna navodila, ki so objavljena tudi na spletni strani www.arso.si in v publikaciji VIDRA V RIBNIKU, ki je na voljo na Inštitutu Lutra.«

Na DOPPS pa so dodali, da so v preteklosti že evidentirali ubijanje ribojedih vrst ptic na različnih ribogojnicah po Sloveniji. »Očitno se nezakonita praksa nadaljuje. Zaskrbljujoče je predvsem, ker je bila past nastavljena na objektu, s katerim upravlja ribiška družina. Seveda se ob tem odpira vprašanje, kaj se na tem območju dogaja tudi z ribojedimi pticami, kot sta siva čaplja in vodomec,« so še dodali.