Pozidava obrobja Kranja v smeri od Kokrice proti priključku na avtocesto Kranj zahod je načrtovana že dlje časa. Lani je mestni svet na predlog župana Boštjana Trilarja sprejel odlok o podrobnem zazidalnem načrtu za Mlako, že prej pa so posegu v prostor nasprotovali občani iz tega okolja.

Krajani Mlake so se povezali v civilno pobudo Mlaka in 111 se jih je podpisalo pod skupinsko tožbo na upravnem sodišču glede omenjenega občinskega odloka. Prepričani so, da taka pozidava ogroža naravno okolje Udinega boršta oziroma neupravičeno poslabšuje kakovost bivalnega oziroma urbanega okolja. Kot je sporočila predstavnica povezanih v civilno pobudo Špela Sajovic, sprejeti odlok odpira pot gradnji 19 blokov in 100 eno- in dvostanovanjskih stavb. To pa naj bi bilo odločno preveč…

Podpisal tik pred zdajci

Nezadovoljstvo krajanov Kokrice in Mlake je bilo sicer zaznati že ob sprejemanju odloka o pozidavi zemljišč, katerih lastnica je avstrijska slaba banka Heta, predkupno pravico pa naj bi imelo eno od zasebnih podjetij z Gorenjskega. Pri tem pa so v javnost prihajale dokaj različne informacije o gostoti pozidave in obenem tudi o zahtevah v zvezi z gradnjo, ki naj bi jih imeli krajani. Ne glede na to je na koncu kranjskemu županu Boštjanu Trilarju uspelo z odlokom, ki ga je jeseni podprl mestni svet.

Dobesedno zadnji dan pred odhodom z občine pa je nekdanji župan podpisal še pogodbo za cestno in komunalno infrastrukturo. Slednja je bila med uradniki njegove uprave precej časa »vroči kostanj« in so se ji izogibali, saj so obstajali resni dvomi, ali je povsem skladna z vsemi predpisi. Ob tem, ko je ob primopredaji stisnil roko novemu županu Boštjanu Rakovcu, je Trilar zatrdil, da gre za odličen posel za občino, ki bo prinesel Kranju sedem milijonov evrov na račun tega, da bo zasebni vlagatelj poskrbel za komunalno infrastrukturo in prenesel zemljišča na občino. Župan Rakovec je takrat zatrdil, da pogodbe ob primopredaji (še) ni videl.

Kaj o tožbi meni kranjska občina, še ni jasno, saj tožbe še niso videli oziroma je preučili. Zato pa je podžupan Jani Černe pojasnil, da so že skušali stopiti v stik s civilno pobudo prek mestne svetnice Barbare Gunčar, a do zdaj dialoga še niso začeli. Vsekakor pa bo sedanja oblast skušala dokončno razjasniti okoliščine posega v prostor na Mlaki.

Nasprotniki gradnje so prepričani, da »neodgovorna občinska politika dopušča širjenje pozidave na varovanih območjih oziroma njihovem robu in splošno degradacijo Udin boršta.« Slednji je sicer priljubljen za sprehode in rekreacijo v naravi. šu