Zvečer na dan drugega kroga županskih volitev, ki je potekal v začetku decembra lani, je zaradi neosveževanja spletne aplikacije ministrstva za javno upravo prišlo do zmede pri ugotavljanju volilnega izida v Kopru.

Medved je znova poudaril, da tega ni zakrivilo ministrstvo. Pojasnil je, da so za osveževanje podatkov pogodbeno angažirali podjetje, ki naj bi zagotavljalo navzočnost delavcev na sedežu ministrstva do 1. ure ponoči. A so ti "ob 22. uri presodili, da pa bi morda prizorišče zapustili, ker se po njihovem mnenju ne bo nič kaj presenetljivega več zgodilo". Telefonsko številko so res pustili, a se nanjo niso odzivali, je minister dejal na novinarski konferenci, na kateri so sicer govorili o novem razpisu za gradnjo širokopasovnih omrežij.

Poleg odškodninske kazni po pogodbi je minister danes kot možnost omenil tudi tožbo zaradi krnitve ugleda države. Podjetja si namreč po njegovih besedah takšnega domačijskega odnosa ne bi smela privoščiti in bi morala tudi v odnosu z državo ravnati visoko profesionalno, je dejal.

Če se bo podjetje, ki po njegovih besedah krivdo zavrača z najrazličnejšimi razlagami, pisno opravičilo, morda v takšno tožbo ne bodo šli. Zaenkrat pa velja, da so z državnim odvetništvom v dogovorih o tožbi. Kot je pojasnil, ne gre toliko za to, da bi od podjetja izterjali ne vem kakšno vsoto, ampak je namen bolj simbolne narave, da pokažejo, da od postavljenih standardov ne bodo odstopali.

STA pojasnila podjetja SRC še čaka.

Minister je še dodal, da omenjeni dogodek ni bil neposredni povod, je pa tudi malo pripomogel k temu, da so intenzivirali pogovore z Državno volilno komisijo. Prepričani so namreč, da mora imeti država lasten informacijski sistem za podporo vsem volitvam, da ga upravlja sama in ni odvisna od množice najrazličnejših zunanjih izvajalcev.

Predvidevajo, da bodo v letošnjem letu pripravili vse ustrezne podlage in proti koncu leta objavili razpis za izdelavo te informacijske podpore in bo ob vseh naslednjih volitvah država sama upravljala s to informacijsko podporo.