Kopališče v Radovljici, ki poleg olimpijskega bazena obsega tudi kamp, zunanje in notranje športne površine in prostore, namerava občina Radovljica v celoti prenoviti. »Tako bo kopališče predstavljalo atraktivno turistično in sodobno športno-rekreacijsko ter terapevtsko in velnes infrastrukturo,« so zapisali na občini. »Gradbeno dovoljenje že imamo in zelo pomembno je, da dela začnemo letos, da nam ne bi gradbeno dovoljenje zapadlo,« je opozoril radovljiški župan Ciril Globočnik.

Prenova bo potekala v dveh delih

Današnji olimpijski bazen, ki ga čez zimo pokrijejo z zračnim balonom, da lahko v njem potekajo treningi in rekreacijsko plavanje, bodo preuredili v dvoranski olimpijski bazen. Streho bodo poleti lahko odstranili oziroma jo po potrebi odprli. Ob olimpijskem in otroškem bazenu bodo zgradili tudi nov učno-terapevtski bazen in zunanji tobogan ter preuredili spremljajoče prostore kopališča.

»Preurejen kompleks kopališča bo namenjen tako turistom, dnevnim obiskovalcem in domačinom kot vrhunskim in rekreativnim športnikom pa tudi osebam, napotenim na terapevtsko zdravljenje v okviru osnovnega zdravstva,« pravijo na občini.

»Po dvajsetih letih smo zelo veseli, da bomo končno nadgradili obstoječe stanje, tako zaradi turizma, ki se razvija, kot tudi zaradi zaradi športa in rekreacije, pa tudi zaradi novega manjšega bazena, ki bo služil za plavalno opismenjevanje otrok in zdravstveno rehabilitacijo,« pravi Globočnik. Prenovljeno kopališče bo, dodajajo na občini, prilagojeno današnjim ekološkim in energetskim standardom. Obenem bo pomenilo pomembno priložnost na področju razvoja športnega turizma, saj je občina Radovljica tudi članica konzorcija Olimpijski športni center Bled - Radovljica.

Za pomoč bodo prosili številna ministrstva

Po Globočnikovih besedah je v predlaganem načrtu razvojnih programov za prenovo predvidenih 3,3 milijona evrov. »Gradnja bo etapna in ne bo tako hitro končana,« je dodal župan. Izvedba del je predvidena v dveh fazah, dokončana naj bi bila do leta 2022, na občini pa po besedah župana računajo tudi na nepovratna sredstva. »Letos smo že kandidirali za nepovratna sredstva Fundacije za šport,« opozarja Globočnik.

»Glede na pomen projekta za razvoj turizma, plavalno opismenjevanje, rehabilitacijo in terapevtsko rekreacijo pa bo občina poskušala zagotoviti tudi sodelovanje ministrstev za gospodarstvo, šolstvo, zdravje ter socialne zadeve. Projekt je vključen tudi v regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020,« še opozarjajo na občini.