»Zelo sem vesel, da se je zadeva premaknila z mrtve točke in smo na pragu pomembnega in prepotrebnega projekta v zgodovini celjske bolnišnice,« je objavo javnega naročila pospremil Dejan Žohar, vodja sektorja za investicije, preskrbo in vzdrževanje v celjski bolnišnici.

»Ta investicija je zelo primerljiva z gradnjo centralnega objekta rumene bolnišnice iz 80. let, ko so najprej svečano odprli prav specialistične ambulante v pritličju,« je še dejal Žohar. Prispele ponudbe bodo odprli v začetku aprila, izbrani izvajalec pa bo imel 847 dni časa od podpisa pogodbe, da konča vsa predvidena dela.

Stare stavbe in prostorska stiska

Nič manj navdušena ni direktorica bolnišnice Margareta Guček Zakošek, ki poudarja da je uspešna objava javnega naročila za prvo etapo zelo pomemben korak, ki vodi k uresničitvi projekta nadomestne novogradnje.

Spomnimo, da je nadomestna novogradnja težko pričakovani projekt posodobitve prostorov, v katerih deluje celjska bolnišnica. Trenutno namreč kar polovica bolnišničnih oddelkov zdravstveno dejavnost izvaja v starih stavbah. Najstarejša je iz leta 1887. Prostorska stiska pa je največja na internističnih oddelkih in pogosto se zgodi, da mora kakšen pacient noč prebiti na bolniški postelji na hodniku. Prav tako je stari del bolnišnice za izvajanje sodobne zdravstvene dejavnosti neprimeren in ovira njen nadaljnji strokovni razvoj. Tudi zato so v bolnišnici takoj, ko je ministrstvo za zdravje potrdilo prvo etapo, začeli pripravljati razpisno dokumentacijo.

Gradnja po etapah

Zaradi danih prostorskih pogojev je gradnja nadomestne novogradnje načrtovana v štirih etapah, saj je treba pred gradnjo posamezne etape predhodno delno odstraniti obstoječe objekte starejšega dela bolnišnice.

Gradnja se je dejansko že začela s tako imenovano nulto pripravljalno etapo, s prestavitvami komunalnih in energetskih vodov ter ureditvijo določenega dela energetske infrastrukture. »Za prvo etapo pa zdaj z javnim naročilom iščemo izvajalca za projektiranje, gradnjo ter dobavo in montažo opreme. Ta etapa bo zajemala gradnjo nove stavbe na prostih površinah med urgentnim centrom in najstarejšo stavbo bolnišnice, imenovano Gizela, ter nadgradnjo štirih nadstropij nad urgentnim centrom, in sicer do tretje podaljšane gradbene faze, vključno z dokončanim in opremljenim pritličjem za potrebe dnevne bolnišnice,« pojasnjuje Danijela Gorišek, predstavnica za odnose z javnostmi celjske bolnišnice. Gradnja nadomestne novogradnje bo, kot rečeno, potekala v štirih etapah, zaključek vseh del pa je predviden leta 2024.