Dijaki Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole v Ljubljani naj bi letos dočakali začetek gradnje prizidka k šoli, v katerem bodo dobili nove delavnice za praktični pouk. Trenutno ima šola delavnice urejene ob objektu Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana na Kardeljevi ploščadi 28a, kar je okoli 160 metrov stran od Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javno naročilo, s katerim iščejo izvajalca gradnje prizidka z delavnicami in prenove kleti v srednji šoli. Gradbeno dovoljenje za načrtovani projekt je ministrstvo pridobilo lani jeseni. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, bo gradnja trajala šest mesecev od podpisa pogodbe.

V prizidku bodo delavnice dobili učenci, ki obiskujejo programe zidar, pečar, upravljalec težke gradbene mehanizacije, tesar, kamnosek in pomočnik pri tehnologiji gradnje. V kleti obstoječega objekta pa bodo urejene garderobe za dijake, sanitarije ter dve učilnici. S selitvijo delavnic v prizidek k srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli je predvidena tudi ureditev okolice, prometne infrastrukture in navezave na obstoječi šolski poligon za izvajanje praktičnega usposabljanja. Od projekta bo imela korist tudi Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, saj bo izpraznjene delavnice lahko preuredila v »prepotrebne dodatne strokovne učilnice«, je v razpisni dokumentaciji zapisalo ministrstvo.

Prizidek z učnimi delavnicami bo s šolo povezan s pokritim hodnikom, da bodo lahko dijaki do njega dostopali neposredno iz šole. Prizidek, ki bo zgrajen na območju današnjih teniških igrišč za šolo, bo imel dobrih 1000 kvadratnih metrov površine in le pritlično etažo.

Velja omeniti, ministrstvo je že lani objavilo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo prizidka. Dobilo je dve ponudbi, in sicer VG5 ter Makro 5 Gradenj, vendar je obe ponudbi zavrnilo, ker da sta bistveno presegali razpoložljiva sredstva. Koliko sta znašali ponudbi in koliko denarja ima ministrstvo zagotovljenega za ta projekt, niso navedli. Lani so se prve ocene vrednosti investicije gibale okoli enega milijona evrov.