»Zavedamo se, da je na cestnem odseku med Šmarjeto in Škofjo vasjo nujno zagotoviti večjo prometno varnost, zato smo veseli, da postopki tečejo in da smo korak bliže začetku projekta, ki ga predvsem domačini težko pričakujejo. Izvajalec del, ki ga bo izbrala država, naj bi glavnino oziroma okoli 80 odstotkov del zaključil še letos, preostalo pa prihodnje leto,« pove Mojca Grušovnik iz službe za odnose z javnostmi na celjski občini.

Na celjski občini so se ves čas vključevali v postopke državnega projekta prenove približno kilometer dolgega odseka ceste med Šmarjeto in Škofjo vasjo (na relaciji Celje–Vojnik), ki je prometno zelo obremenjen, dnevno ga namreč prevozi okoli 25.000 vozil. Situacija pa se dodatno poslabša, kadar pride do prometne nesreče na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru, saj je ves promet preusmerjen na omenjeno regionalno cesto, ki nima ne pločnika niti kolesarske steze.

Posledično je tudi zato prav na tej cesti prihajalo do hudih prometnih nesreč, ki so se neredko končale tudi s smrtjo katerega od udeležencev. Krajani so glasno zahtevali pločnik, saj imajo kar nekaj šolarjev, da o kolesarjih, ki so brez kolesarske steze, ne govorimo. Pred desetimi leti so zaradi tega celo organizirali protestni shod in podpisovali peticije, a vse do danes to ni obrodilo sadov.

Zgradili bodo tudi novo krožišče

Na občini so bili nemočni, ker gre za državno cesto, a pravijo, da so si ves čas prizadevali, da bi ministrstvo ta odsek uvrstilo med prioritete. »Naše strokovne službe so vložile in zagovarjale projektno nalogo ter ves čas sodelovale pri projektiranju in odkupu zemljišč,« pravi Grušovnikova. Rekonstrukcija ceste bo stala okoli 2,2 milijona evrov, 30 odstotkov potrebnega denarja bo iz proračuna namenila celjska občina, ki bo financirala tudi ureditev pločnika, kolesarske steze in postavitev javne razsvetljave, za odkup zemljišč, ki so potrebna za gradnjo pločnika, pa je že pred leti prispevala polovico potrebnega denarja.

Izbrani izvajalec del bo na obeh straneh ceste zgradil pločnik in kolesarsko stezo, medtem ko bo celjsko javno podjetje Vodovod-Kanalizacija obnovilo kanalizacijo in vodovod. »Na ovinku s Tumovo cesto je predvideno tudi novo krožišče, ki bo še dodatno prispevalo k večji prometni varnosti,« pravi Grušovnikova.