Glede prihodnosti EU je v povprečju optimističnih 58 odstotkov Evropejcev, kar Slovence uvršča med bolj optimistične v Evropski uniji.

72 % prebivalcev Slovenije čuti pripadnost Evropski uniji, kar je po podatkih Eurobarometra podobno povprečju v 28 državah članicah, kjer se za državljane EU opredeljuje 71 odstotkov prebivalcev.

1/3 Slovencev navaja zdravstvo in socialno varstvo kot trenutno najbolj žgočo problematiko, s katero se srečuje Slovenija.

Vprašanje migracij je druga žgoča tema, ki jo Slovenci in Slovenke omenjajo v Eurobarometru. Takega mnenja je skoraj četrtina vseh vprašanih. Problem brezposelnosti je žgoč za dobro petino vprašanih, sledijo gospodarski položaj ter obdavčenje in pokojnine.

Priseljevanje za 58 % Slovencev pomeni največji izziv Evropske unije, za petino vprašanih pa je to terorizem. Na tretjem mestu izzivov so gospodarske razmere, na četrto mesto pa vprašani uvrščajo izziv podnebnih sprememb.

Svobodo, potovanja, študija in dela kjer koli v EU pomeni 52 odstotkom Slovencev Evropska unija. Na drugem mestu po pomembnosti je evropska valuta. Ta je še zlasti pomembna za Slovence, saj evro kot pomembnega omenja skoraj polovica vseh Slovencev, povprečje v EU pa je 37 odstotkov.

Mir je ena izmed vrednot, ki po mnenju Slovencev najbolje predstavlja Evropsko unijo. Tako meni več kot polovica vprašanih, na drugem mestu so človekove pravice (32 odstotkov) in demokracija (30 odstotkov).

56 % Slovencev ocenjuje položaj v državi kot dober (med vsemi članicami v povprečju polovica vprašanih položaj svoje države opisuje kot dober). Od prejšnjega merjenja se je ta ocena v Sloveniji povzpela za štiri odstotne točke. Da je gospodarski položaj Slovenije dober, ocenjuje 51 odstotkov Slovencev, kar je za tri odstotne točke več v primerjavi z zadnjim merjenjem.