Prostori, ki jih Ljubljanski grad oddaja, skupaj merijo 252 kvadratnih metrov, zanje pa v zavodu pričakujejo najmanj 3668 evrov mesečne najemnine. Znesek najemnine je sicer ponudbena izhodiščna cena, saj bodo, kot so pojasnili na Ljubljanskem gradu, za najemnika izbrali tistega, ki bo ponudil najvišjo najemnino ter najboljšo vsebino programa. Pri programu se bo komisija med drugim osredotočila tudi na načrt, kako bi izbrani ponudnik v vinoteki predstavil vse tri vinske pokrajine Slovenije in kako bi v vinoteko umestil zgodbo o trti in vinu na Ljubljanskem gradu. Izbrani najemnik bo moral prostor tudi opremiti, saj v njem ni premične notranje opreme, tehnološke opreme in drobnega inventarja.

Sestavni del prostora je sicer tudi banka vina, vendar bodo o načinu upravljanja tega dela prostora z izbranim ponudnikom sklenili posebno pogodbo. Ponudbe za najem v zavodu zbirajo še do 5. marca.