Krajani so januarja na zboru od mestne uprave zahtevali, naj se namesto priklopa industrijskih voda iz Laz na obstoječo preobremenjeno kanalizacijo nemudoma začne urejati ločeno kanalizacijo od izliva do izvora. Prepričani so, da bi bilo to za okolje in ljudi manj tvegano od načrtovanega projekta fekalne kanalizacije v Lazah, ki je bil že pripravljen na izvedbo, a je Alpe Adria Green, novembra lani na upravno sodišče vložila tožbo za odpravo gradbenega dovoljenja.

Na mestni upravi so v odgovoru na sklepe zbora krajanov pred kratkim pojasnili, da ureditev obstoječe kanalizacije v Stražišču ni prioriteta občine, saj zanjo ni na voljo evropskih sredstev. V Civilni iniciativi za zeleno Stražišče pa si zastavljajo vprašanje, ali so morda prebivalci Stražišča zgolj tretjerazredna prioriteta občine. »Če je odgovor pritrdilen, je čas, da razmislimo o samostojni občini in ločenih poteh,« opozarja predstavnik civilne iniciative Marko Špolad.

Na občini vztrajajo, da bi bila njihova rešitev osnova, da se zmanjša oziroma prekine onesnaženje vodotokov iz območja Laz in delno razbremeni obstoječo kanalizacijo. »Vsekakor pa se zavedamo tudi dejstva, da je to delna rešitev samo manjšega območja Stražišča in da bo v nadaljevanju potrebno pristopiti k celoviti komunalni ureditev celotnega območja Stražišča ki pa bo terjala kar nekaj časa in pa tudi denarja,« so zapisali.

Glede poziva, naj se izdela dokumentacija za izgradnjo zahodne obvoznice, so na občini poudarili, da je v skladu z veljavnim občinskim prostorskim načrtom ta obvoznica zadnja povezovalna cesta po dinamiki. V civilni iniciativi pa vztrajajo, da je primerna cesta do cone osnovno zahteva, od katere ne morejo odstopiti.

Odzivi na občini medli

Tudi dejstvo, da podjetja, ki predelujejo nevarne snovi, v Lazah niso več dobrodošla, je na občini doživelo medel odziv. »Predlagano omejevanje rasti Industrijske cone Laze je daleč od zahtevanega sporazumnega terminskega načrta preselitve podjetij, je zgolj deklarativna floskula, ki s trenutnim stanjem v Lazah nima kaj skupnega,« ocenjujejo krajani in dodajajo, da jih bodo glede na izkušnje z mestno upravo prepričale zgolj konkretne zaveze in dejanja.

Tudi sklicevanje, da stalni okoljski monitoring na območju ni možen zaradi omejenih sredstev, po mnenju krajanov, ne more biti korak v smeri ponovne vzpostavitve zaupanja občanov. V civilni iniciativi jih skrbi odziv občine, ki po njihovem mnenju pomeni nadaljevanje dialoga slepega in gluhega.

Kot poudarjajo, so bile jasne zahteve po celostni ureditvi preslišane, hkrati pa se javno izvaja pritisk na civilno iniciativo in AAG, naj deblokirata projekt. »Odgovori mestne uprave žal nadaljujejo politiko izvršenih dejstev. Ker v civilni iniciativi nanjo nikdar nismo pristali, lahko zgolj počakamo na presojo upravnega sodišča,« so sklenili.

Kranjski župan Matjaž Rakovec je na drugi strani zagotovil, da sklepov zbora na občini nikakor niso zavrnili in si še vedno želijo dialoga s krajani. Hkrati pa občina čaka na odobritev gradbenega dovoljenja za začetek gradnje kanalizacije v Lazah.

»Stvari se rešujejo, vendar seveda v okviru možnosti in zakonskih določil. Prioriteta nam je še vedno reševanje Industrijske cone Laze, pa tudi celotnega Stražišča. Vemo, da je tam kanalizacija velik problem, saj imamo le enocevno rešitev tako za fekalne kot za meteorne vode,« je povedal in pojasnil, da bo ureditev tega zahtevala res velik poseg, občina pa se je že v preteklosti toliko zadolžila, da se sedaj nima možnosti za tako veliko investicijo.