Dejstvo je, da so ZDA že v prvi svetovni vojni posredovale v Evropi v korist njenih narodov. Drugo dejstvo je, da zmaga nad fašizmom in nacizmom brez ZDA ne bi bila mogoča. Njihova tehnološka moč je bila odločilna za zmago nad nacizmom v Evropi in japonskim fašizmom. SZ je najprej sklenila pakt z nacisti in jih oskrbovala s surovinami, hrano in energenti, da so ti lažje pokorili narode zahodne Evrope. Ne pozabimo na »golodomor«, lakoto v Ukrajini v letih 1932 in 1933, ki jo je povzročil Stalin v sicer žitnici SZ. Ocene žrtev so med 4,5 in sedem milijonov, celo število deset milijonov umrlih Ukrajincev od lakote. Ker svet ni želel videti tega genocida, se je nato zgodil še holokavst.

Hitler je vedel, da si lahko nekaznovano privošči kar koli. On se je zgodil torej tudi zato, ker nihče ni poskušal kaznovati Stalina. Šele po napadu Hitlerja je SZ stopila na stran boja zoper nacizem. ZDA oziroma zahodni zavezniki so ji dajali materialno vojaško pomoč. SZ je imela ves čas vojne sklenjen pakt tudi s fašistično Japonsko. Ni pomagala napadeni sosedi Kitajski, kot so ZDA, ki so se bojevale z Japonci. Po kapitulaciji Nemčije, ko so si zavezniki v Potsdamu razdelili interesne sfere v osvobojeni Evropi, so zahodni zavezniki pritisnili na SZ, da je napadla Japonsko. Dejstvo je, da je Nemčija napadla Jugoslavijo po preklicu pakta oziroma po izvedenem vojaškem udaru generala letalstva Dušana Simovića. Zaradi Simovićevega dvornega prevrata je Hitler zamudil skoraj za šest tednov z napadom na SZ. To je bistveno prispevalo k poteku in zmagi v drugi svetovni vojni.

Med vojno je bilo že na konferenci na Jalti dogovorjeno, da je Jugoslavija interesna sfera SZ. Srečko Knafelc tudi pravi: »Narod, ki se pusti osvobajati tujcem, je pač izgubljen narod, odvzeti so mu vsi atributi suverenega naroda. Slovenija bi s svojo unikatno izkušnjo iz druge vojne lahko svetu povedala, kako se osvobaja narod.« Kateri narodi pa so se v drugi svetovni vojni osvobodili sami? Katere so osvobodili samo partizani? Vsi narodi, ki so jih osvobodili zahodni zavezniki z ZDA na čelu, so ostali zopet suvereni v svojih državah. Vsi narodi, ki jih je »osvobodila« Sovjetska zveza izpod nacizma, pa so ostali nesuvereni, saj jih še dolgo nadvladovala Sovjetska zveza, dokler ni ta sama propadla in železna zavesa razpadla.

Zgodbe, da so se narodi Jugoslavije pod vodstvom KP in Tita osvobodili sami, ne potrjujejo dejstva. Nemčija je podpisala kapitulacijo zaveznikom in nobenim partizanom, tudi Titu ne. To dejstvo ne zanika odpora partizanov. Za Tita je bila pomembna zmaga nad nasprotniki revolucije, ki bi mu lahko preprečili prevzem oblasti po vojni. To so bili Mihajlovićevi četniki, plava garda oziroma kraljeva vojska v domovini in drugi nasprotniki revolucije v državljanski vojni. Tito je vedel, da bodo nacistično Nemčijo premagali le zavezniki, ki so bili zadostno industrijsko in vojaško močni, kar se je tudi zgodilo.

Franc Mihič, Ribnica