Za iskalce kariernih možnosti je po podatkih agencije Adecco zdaj pravi čas, da se začnejo aktivno razgledovati po ponudbi in zamenjajo službo. Pri tem pripomore objava svojega življenjepisa v spletnih bazah in uporaba družbenih omrežij, saj so tako zlahka dostopni delodajalcem. Ker je moč v rokah kandidatov, morajo postati ti vse bolj informirani, priložnosti iskati zunaj okvirov objavljenih zaposlitvenih oglasov in predvsem zaradi velikega pomena digitalnih veščin proaktivno vlagati v izobraževanje.

Najbolj iskani kadri v letu 2019

Praktično ni več področja, na katerem podjetja ne bi imela težav s pridobivanjem primernih kandidatov. Nekatera pa lahko še posebej izpostavimo. V letu 2019 bodo med kadri z višjo izobrazbo najbolj iskani IT-strokovnjaki, predvsem programerji sistema java, strokovnjaki za prodajo in finance, strojni tehniki in na splošno vsi tehnični profili, naravoslovni in farmacevtski strokovnjaki. Na poklicni ravni podjetja potrebujejo večje število natakarjev in kuharjev, CNC-operaterjev, ključavničarjev in varilcev, skladiščnikov, viličaristov in proizvodnih delavcev.

K letošnji gospodarski rasti so najbolj pripomogla podjetja v farmaciji, avtomobilski industriji, turizmu in logistiki. V letu 2019 je pričakovano, da bodo največ novih sodelavcev iskala logistična podjetja zaradi številnih naložb v letošnjem letu, kandidati, kot so skladiščniki, viličaristi in skladiščni manipulanti, pa lahko pričakujejo tudi višje plače. Gradbeništvo bo nadaljevalo svoje dobro obdobje, avtomobilska industrija pa je v zadnjem kvartalu letošnjega leta doživela manjši upad, ki se lahko še poveča.

Glede na usmeritev gospodarstva je manj priložnosti za kandidate z izobrazbo družboslovnih smeri. Ti zasedajo nižje položaje, kot jih pričakujejo glede na izobrazbo. Za boljše karierne priložnosti se morajo specializirati – kot na primer strokovnjaki za digitalni marketing, ki so bili letos zelo iskani.

Pogoje postavljajo kandidati za delovna mesta

Iskalci kariernih priložnosti v trenutnih razmerah usmerjajo trg dela in imajo odločevalno moč. »Zaradi ugodnih gospodarskih razmer se je v številnih panogah zgodil preobrat, ki je pripeljal do tega, da je povpraševanje po kadrih večje, kot je kandidatov na trgu. To se ne omejuje zgolj na deficitarne poklice, kot smo izpostavljali v preteklosti, ampak postaja splošno dejstvo, s katerim se sooča večina podjetij, ki deluje na slovenskem trgu,« pravi Miro Smrekar, direktor Adecca Slovenije in regije Adriatic.

Zaradi nekoliko nižje predvidene gospodarske rasti v letu 2019 (3,5 odstotka) je pričakovano, da se bo zaposlovanje še nadaljevalo, vendar pa bo v nekaterih segmentih manj intenzivno. Podjetja morajo med omejenim številom kandidatov privabiti tiste, ki jih potrebujejo. To je letos privedlo do višjih ponudb za plačilo za delo – plače so se v letu 2018 dvignile za približno štiri odstotke, v letu 2019 pa naj bi se zvišale še za pet odstotkov. »Danes so kandidati tisti, ki se odločajo, kam gredo, in postavljajo pogoje. Pomembno je, da se podjetje zna pozicionirati in prepričati kandidata – v tem se rekrutacija danes razlikuje od rekrutacije pred petimi leti,« izpostavi Ksenija Štrekelj, direktorica Iskanja in selekcije v Adeccu Slovenija in regiji Adriatic.

Slovenska podjetja pomanjkanje kadra vedno bolj rešujejo z zaposlovanjem tujcev, ki pa ne zadostuje trenutnim potrebam. Konkurenca za kadre je globalna, saj se s podobnim pomanjkanjem kadrov soočajo tudi podjetja v drugih državah v regiji. Na slovenskem trgu dela nekaterih kadrov ne bo več, zato bodo podjetja predvidoma še naprej razmišljala o kandidatih iz tujine.

Priložnost za vključevanje mladih, starejših in brezposelnih

Podjetja bodo še vedno potrebovala dodatno število zaposlenih in bodo iskala kadre tam, kjer jih še lani ne bi, pri privabljanju novih zaposlenih pa bodo tudi bolj inovativna. To je priložnost, da se na trg dela vključijo različne skupine ljudi, in s tem priložnost za uvajanje spodbud za zaposlovanje starejših, mladih, dolgotrajno nezaposlenih in za privabljanje mladih, ki študirajo ali prve izkušnje nabirajo v tujini. Podjetja želijo od države tudi podporo pri priseljevanju ljudi iz tujine. Z vedno večjo digitalizacijo, avtomatizacijo, umetno inteligenco nastajajo nova delovna mesta in nove veščine, ki so potrebne za opravljanje dela. To predstavlja izziv pri iskanju pravih kandidatov. Delovna mesta namreč pogosto zahtevajo specifična znanja, zato kadrovske agencije iščejo kandidate, ki so v koraku s časom – poznajo sodobne prodajne pristope in obvladajo digitalna orodja.

Proaktivnost in pomen mehkih veščin

Podjetja se na kadrovske agencije vedno bolj obračajo tudi za podporo pri mehkih pristopih. Odnosi postajajo v času, ko trg dela oblikuje izjemen tehnološki napredek, vse pomembnejši. Najboljše kandidate kadrovske agencije ne iščejo z oglasi, ampak k njim aktivno pristopijo.

Demografija je eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na trg dela, saj definira tako ponudbo mladega kadra kot število upokojencev, ki jih je treba vzdrževati. Dvanajst odstotkov svetovne populacije, kar je 900 milijonov ljudi, je bilo leta 2015 starih 60 ali več let. Evropske države se starajo hitreje kot druge regije, predvsem zaradi nizke rodnosti. Ključni razlog staranja so migracije, saj te dosegajo vrh v starostni skupini med 30 in 55 let, ki predstavlja populacijo na vrhuncu reprodukcijskih zmogljivosti. Tako pada rodnost in se zvišuje povprečna starost regije.

Delodajalci in organizacije iščejo nove načine podpore zaposlenim, ki bi jim omogočile, da ostanejo aktivna delovna sila tudi v starosti. To zahteva inovativne pristope k upravljanju človeških virov, k oblikam organizacij in tehnologiji. ea, ap