S pomanjkanjem kadra se tako kot mnoga podjetja soočajo tudi v Steklarni Rogaška, kjer v zadnjem času iščejo predvsem delavce za proizvodnjo. »Pri mladih je dokaj težko vzbuditi zanimanje za delo za tri ali štiri izmene. Primanjkuje nam tudi mladih kandidatov, ki bi se bili pripravljeni izučiti za poklic steklopihalca. Za nas so zanimivi tudi strojniki, orodjarji, inženirji in konstruktorji,« pravi Judita Vrečar iz Steklarne Rogaška.

Junija 2019 pričakujejo prvih šest steklarskih tehnic

Težave rešujejo na dva načina, kot pravi Vrečarjeva. Kratkoročno z oglaševanjem in iskanjem kandidatov, ki bi se bili pripravljeni izučiti za poklice, ki jih potrebujejo. Na področju ročnega pihanja in brušenja so oblikovali program internega usposabljanja, ki po besedah naše sogovornice lepo napreduje. Dolgoročno pa je njihov cilj, da ključne kadre za temeljne steklarske poklice (pihalec, brusilec, strojnik) zagotovijo s šolskim programom, ki ga izvaja Šolski center Rogaška Slatina in v katerem sodelujejo tudi njihovi zaposleni kot mentorji praktičnega pouka.

»Še pred nekaj leti se mladi niso mogli odločati za tipične steklarske poklice, saj v Sloveniji šolski sistem sploh ni razpisoval nobenega tovrstnega programa. Zato smo zelo veseli, da smo skupaj s Šolskim centrom Rogaška Slatina pred štirimi leti ponovno odprli vrata programu steklarski tehnik in tako junija 2019 z veseljem pričakujemo prvih šest steklarskih tehnic. Skupaj je trenutno v ta program vpisanih 51 dijakov, 39 je naših štipendistov,« pravi Vrečarjeva in dodaja, da se je v letošnjem letu odprl nov program steklar v vajeniški obliki. »Zdi se, da se trend obrača v pozitivno smer.«

Ponujajo štipendijo, po končanem študiju pa tudi zaposlitev

Z upokojevanjem številčno močne generacije se soočajo tudi v Steklarni Rogaška.

To težavo med drugim rešujejo z avtomatizacijo procesov, a se zavedajo, da brez usposobljenega in zavzetega kadra ni možno napredovati in biti uspešen dolgoročno. »Da bi ohranili znanje in ga prenesli na mlajše, imamo vzpostavljen interni sistem prenosa znanja na področju pihanja in brušenja stekla,« pravi Vrečarjeva, hkrati pa dodaja, da glede na trenutni vpis v program steklarski tehnik in steklar pričakujejo pozitivno razvojno prihodnost.

Nedavno so izkoristili ponujeno možnost in se predstavili na Dnevih odprtih vrat slovenskega gospodarstva.

Svojo dejavnost in poklice bodo predstavili v času informativnih dnevov. »V ta namen smo se povezali s Šolskim centrom Rogaška Slatina. V sklopu njihove predstavitev poklicev bomo predstavili tudi našo štipendijsko shemo in zaposlitvene priložnosti. Hkrati pa vsem, ki jih to zanima, pripravljamo voden ogled proizvodnje, in sicer v petek ob 12.30 in 18.30 ter v soboto ob 12.30. Veseli bomo vseh in vsakega,« pravi Vrečarjeva in dodaja, da predvsem želijo, da mladi in njihovi starši od blizu spoznajo različne poklicne možnosti in jim tako ponudijo dobro popotnico za odločitev, kam usmeriti svojo poklicno pot. »Dijakom in vajencem ponujamo mesečno štipendijo ves čas šolanja v višini med 200 in 270 evri. Poleg tega učencem med izobraževanjem omogočamo opravljanje prakse in vso potrebno osebno varovalno opremo. Po končanem šolanju pa našim štipendistom zagotavljamo tudi zaposlitev.«