Vse informacije o vajeniški obliki izobraževanja bodo na voljo na predhodno navedenih šolah, kjer bodo kandidatom na voljo vse informacije v zvezi z vpisom, sklenitvijo vajeniške pogodbe in izobraževanjem na način vajeništva.

Obe obliki izobraževanjasta si enakovredni

Šole, ki bodo izvajale vajeniško obliko izobraževanja, bodo izvajale tudi običajno šolsko obliko izobraževanja, v sklopu katere se praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih izvaja na podlagi kolektivne ali individualne učne pogodbe. Obe obliki izobraževanja, tako vajeniška kot šolska, sta si enakovredni in zagotavljata udeležencem povsem enak standard izobrazbe, enako poklicno kvalifikacijo in enako možnost za nadaljevanje izobraževanja. Prednost vajeniške oblike pa je, da udeležencu omogoča zgodnejši stik s potencialnim delodajalcem in nabiranje praktičnih izkušenj, ki so pomembne za poklicno kariero, saj večajo možnosti za zaposlitev po končanem izobraževanju. V času izobraževanja ima dijak, ki se bo v programu izobraževal v vajeniški obliki, povsem enake pravice in obveznosti kot dijak, ki bo v isti program vpisan v šolski obliki.

Prednost ima kandidat z vajeniško pogodbo

V primeru omejitve vpisa v izobraževalni program na izbrani šoli, kjer se bo poskusno izvajalo program tudi v vajeniški obliki, ima pri vpisu kandidat, ki bo v roku predložil vajeniško pogodbo, to je najpozneje do začetka izbirnega postopka 18. junija 2019, prednost pred kandidati, ki se bodo v ta program prijavili v šolski obliki izvedbe izobraževalnega programa. Kandidat s pravočasno dostavljeno vajeniško pogodbo bo namreč iz izbirnega postopka izvzet.

Kandidati, ki se želijo izobraževati v navedenih izobraževalnih programih in izbranih šolah, ki bodo izvajale vajeniško obliko izobraževanja, izpolnijo enako prijavnico kot vsi kandidati za vpis v srednjo šolo, pri navedbi programa pa morajo pripisati informacijo, da gre za vajeniško obliko. Prijavni in vpisni postopek v izobraževalni program, ki se ga bo izvajalo tudi v vajeniški obliki, je povsem enak kot prijavni in vpisni postopek v izobraževalni program, ki se ga bo izvajalo v redni šolski obliki. Roki, določeni z rokovnikom za vpis v srednje šole, veljajo za vse kandidate, ki se prijavljajo na vpis, ne glede na različno izvedbo izobraževalnega programa. ap