Omenjeni projekt sofinancirata ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad, razpis pa je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS v vlogi upravičenca programa.

Skupaj je v roku, predvidenem v tretjem razpisu, v sklopu prvega odpiranja za študijsko leto 2018/2019 na naslov sklada pravočasno prispelo 17 vlog oziroma 137 projektov prijaviteljev, med katerimi so javni in zasebni visokošolski zavodi iz vzhodne in zahodne kohezijske regije, v skupni višini dobra 2,2 milijona evrov.

Razpisani denar je namenjen sofinanciranju projektov, ki jih bodo izvajali v skupinah od šest do deset študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega oz. regionalnega okolja. V teh projektih bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja, so sporočili z ministrstva za izobraževanje.

Mladim bodo zagotovili pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, strokovni sodelavci pa bodo usposobljeni za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega in regionalnega okolja v prihodnje. Zastavljene aktivnosti bodo posledično vplivale na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam lokalnega in regionalnega okolja oziroma družbe nasploh.

Sicer pa je novo odpiranje predvideno za študijsko leto 2019/2020, potencialni prijavitelji pa bodo lahko vloge oddali od 1. oktobra do 6. decembra 2019. Tudi takrat bo na voljo nekaj manj kot dva milijona evrov, so še sporočili z ministrstva.