»Delati bomo začeli takoj, ko bodo vremenske razmere dovolj ustrezne za začetek gradnje,« so na ljubljanski mestni občini zapisali o predvidenem poteku prenove Poljanske ceste. Občina namreč načrtuje prenovo odseka med križiščem s Kopitarjevo cesto in šempetrskim mostom pri Ambroževem trgu.

Za prenovo tudi evropski denar

V sklopu projekta nameravajo zagotoviti ustrezne površine predvsem za kolesarje in pešce, sočasno s prenovo cestišča ter površin za kolesarje in pešce pa bodo delavci izvedli tudi vzdrževalna dela na vročevodu in plinovodu ter prenovili tamkajšnji vodovod in kanalizacijo. Ključnega pomena je predvsem zagotavljanje ustreznih in primernih kolesarskih površin ter površin za pešce, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti, s tem pa tudi k izboljšanju kakovosti zraka v mestu in boljši povezanosti različnih delov mesta, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanem območju, povečanju prometne varnosti ter posledično k privlačnosti prostora tako za meščane kot tudi za obiskovalce mesta,« so kot osrednji cilj prenove izpostavili na občini.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je že izdala odločbo o sofinanciranju prenove Poljanske ceste, prav tako so na občini že izbrali izvajalca del. Odsek Poljanske ceste med križiščema s Kopitarjevo in Rozmanovo ulico bo prenavljala trojica partnerjev, in sicer podjetja Nigrad, KPL in Prenova-Gradbenik.

Novi drevored javorjev

»Po prenovi bo hitrost na prenovljenem odseku Poljanske ceste omejena na največ 30 kilometrov na uro, na občini pa nameravajo ohraniti enak prometni režim, kot je zdaj. »Od križišča s Kopitarjevo ulico do križišča z Ulico Janeza Pavla II. bo promet urejen enosmerno,« so zapisali na občini in dodali, da so izjema avtobusi in kolesarji, ki bodo lahko vozili v obe smeri. Kot smo že poročali, bo omenjeni odsek urejen po vzoru skupnega prometnega prostora, saj je preozek, da bi pešci, kolesarji in vozila imeli vsak svoj prostor.

Od Ulice Janeza Pavla II. proti Ambroževemu trgu bodo na obeh straneh Poljanske ceste zarisali kolesarski pas, občina pa bo na delu Poljanske ceste med križiščem s Strossmayerjevo in Ulico Janeza Pavla II. na novo zasadila še drevored ostrolistnih javorjev.