Projekt gradnje koledarskih povezav, ki se začenja letos in bo trajal vse do leta 2023, je skupaj vreden tri milijone evrov, pravi župan Radovljice Ciril Globočnik. »Bili smo uspešni pri pridobivanju nepovratnih sredstev in si zagotovili 1,8 milijona evrov s kohezijskimi sredstvi,« dodaja.

Tri nove kolesarske povezave

»Za ta denar bomo v občini Radovljica dobili okoli dva kilometra in pol novih kolesarskih poti,« pravi Globočnik. Ker se to sliši razmeroma malo, je poudaril, da ne gre le za »ureditev tistega, kar se vidi, ampak tudi vsega, kar je pod kolesarsko stezo, na primer prenovo infrastrukture, kot je vodovod, komunalna oprema, cestna razsvetljava in podobno«.

»Sliši se, kot da imamo na voljo veliko denarja, a ko kolesarsko povezavo umestimo v obstoječo dotrajano infrastrukturo, se številke hitro povzpnejo,« opozarja. Gradnje kolesarskih povezav skupaj z obnovo cest in pripadajoče infrastrukture se bodo tako v Radovljici lotili na treh odsekih: v Železniški ulici v Lescah v bližini tamkajšnje železniške postaje, na regionalni cesti od rondoja z Gorenjsko cesto do rondoja z Boštjanovo ulico, uredili pa bodo tudi kolesarsko pot od radovljiške do leške osnovne šole.

Osnutek letošnjega proračuna zajema sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in nakup zemljišč, kar naj bi občino stalo 270.000 evrov. V osnutku proračuna za prihodnje leto pa je 195.000 evrov rezerviranih za gradnjo dveh prebojev skozi železniški nadvoz nad regionalno cesto med Radovljico in Lescami za kolesarsko stezo in pešpot, ki naj bi bili ločeni od glavne ceste.

»Gradnja prebojev bo sočasna z izvedbo nadgradnje železniške proge med Kranjem in Jesenicami, ki jo direkcija za infrastrukturo skupaj s Slovenskimi železnicami načrtuje v prihodnjem letu,« še dodaja župan. Denar za gradnjo drugih kolesarskih povezav pa je, dodaja, predviden v načrtu razvojnih programov do leta 2022.

Z izposojenim kolesom po Gorenjskem

Kot je zapisano v nekaj let stari Celostni prometni strategiji občine Radovljica, ima občina z geografsko in prometno lego številne priložnosti za kolesarjenje.

»Območje je primerno tako za rekreativno kolesarjenje kakor tudi za vožnjo s kolesom na delo ali v šolo. Rekreativna raba je razširjena med turisti in občani, medtem ko je za vsakodnevno rabo koles zanimanje precej manjše. Razlog je neprimerna infrastruktura, ki ne omogoča varne in udobne vožnje s kolesom na urbanem območju,« ugotavljajo avtorji strategije.

»Kolesarjenje med naselji kljub relativno majhni oddaljenosti ni pogosto, saj so prometne razmere neustrezne. Motorna vozila dosegajo velike hitrosti, hkrati pa ni kolesarskih površin, ki bi uporabnikom zagotavljale varnost,« še dodajajo.

Da se bodo razmere spremenile, bo poleg infrastrukturnih naložb pomagal tudi projekt Hitro s kolesom, v katerega je vključena tudi Radovljica. Direktorica občinske uprave Alenka Langus opisuje, da projekt vključuje vzpostavitev sistema avtomatizirane izposoje koles s ciljem občanom omogočiti na zdrav način oditi po opravkih, na delo ali se rekreirati, jih spodbuditi k spremembi potovalnih navad, obenem pa obogatiti turistično ponudbo.

Radovljiški sistem izposoje koles bo skladen s sistemom v drugih gorenjskih občinah. To pomeni, da bo uporabnik, ki si bo kolo izposodil v Radovljici, tega lahko vrnil na postajah na Bledu, Jesenicah, v Naklem, Tržiču ali Kranju.

»V Radovljici bomo postavili štiri izposojevalnice koles, in sicer v samem mestu, v Lescah, v Kropi in v Begunjah,« opisuje Langusova. Na voljo bo 24 koles, uporabniki pa si jih bodo lahko izposodili s kartico. V osnutku letošnjega radovljiškega proračuna je za to predvidenih 147.000 evrov, od tega je 96.000 evrov nepovratnih sredstev, dodaja direktorica občinske uprave.