Ljubljanski šolarji, ki želijo po končani osnovni šoli izobraževanje nadaljevati na kateri od ljubljanskih splošnih ali strokovnih gimnazij, imajo v mestu precej izbire. Gimnazijski program namreč izvajajo na petnajstih ljubljanskih srednjih šolah, v katerih je, sodeč po podatkih iz razpisa za vpis v šolskem letu 2019/2020, ki ga je objavilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, skupno predvidenih skoraj 1900 vpisnih mest za novince. Ob tem v glavnem mestu delujejo tudi zasebna gimnazija Erudio, Waldorfska gimnazija in Škofijska klasična gimnazija, ki so lani bodočim srednješolcem ponudile skupno nekaj manj kot 200 vpisnih mest.

Na treh gimnazijah tudi športni oddelki

Bodoči gimnazijci lahko tako izbirajo med splošnimi gimnazijami, kot so Gimnazija Antona Aškerca, ki deluje v sklopu Šolskega centra Ljubljana, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Jožeta Plečnika, Gimnazija Ledina, Gimnazija Moste, Gimnazija Šentvid, Gimnazija Šiška, Gimnazija Vič in Gimnazija Poljane, ki so za prihodnje šolsko leto, sodeč po razpisu ministrstva, razpisale nekaj več kot 1300 vpisnih mest za bodoče dijake prvih letnikov. Na poljanski gimnaziji sta ob tem predvidena tudi dva oddelka, oziroma 56 prostih mest, klasične gimnazije. Program klasične gimnazije je precej jezikovno usmerjen, saj se dijaki ob dveh tujih jezikih štiri leta učijo tudi latinski jezik, v tretjem letniku se lahko v sklopu izbirnih predmetov odločijo še za četrti tuji jezik, okrepljen je tudi pouk zgodovine in filozofije.

Na treh gimnazijah – šentviški, šišenski in bežigrajski, pa imajo ob splošnih tudi športne oddelke. Največ prostora za učence, ki želijo športno kariero združiti s šolanjem na gimnaziji, je v Šiški. V prihodnjem šolskem letu so za novince predvideli 72 prostih mest v športnih oddelkih. Prav toliko prostih mest so za športne oddelke razpisali tudi lani, zanje pa so prejeli 132 prijav. Za športnike je ob tem v naslednjem šolskem letu v Šentvidu predvidenih 36, za Bežigradom pa 18 prostih mest.

Umetniške, ekonomske, tehniške gimnazije

Gimnazijski program izvajajo tudi na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana na Kardeljevi ploščadi, kjer so v prihodnjem šolskem letu predvideli en oddelek splošne gimnazije. Ob tem pod okriljem šole deluje tudi strokovna gimnazija, in sicer izvajajo program umetniške gimnazije. Bodoči dijaki imajo na izbiro plesno smer, kjer je v ospredju sodobni ples, ter smer gledališče in film. Plesno smer umetniške gimnazije, kjer pa je poudarek na baletu, ponujajo tudi v srednji glasbeni in baletni šoli, ki deluje pod okriljem ljubljanskega konservatorija za glasbo in balet na Ižanski cesti. Ob plesni smeri je tam šolarjem na voljo tudi glasbena smer, medtem ko na srednji šoli za oblikovanje in fotografijo izvajajo program umetniške gimnazije – likovna smer.

Ob umetniških gimnazijah lahko ljubljanski osnovnošolci razmišljajo tudi o vpisu v tehniške in ekonomske gimnazije. Vpis v ekonomsko gimnazijo omogoča Ekonomska šola Ljubljana, medtem ko program tehniške gimnazije izvajajo na Elektrotehniško-računalniški strokovni šoli in gimnaziji ter na Gimnaziji in veterinarski šoli, ki v Mestnem logu deluje pod okriljem ljubljanskega biotehniškega izobraževalnega centra.