Ker občani Vrhnike niso bili evakuirani in opozorjeni, da dihajo strahotno onesnažen oziroma strupen zrak, se jim bodo zdravstvene posledice pokazale čez leta. To so potrdili nekateri zdravstveni delavci in okoljevarstveniki.

Kot vemo, je Kemis tudi obnavljal poškodovani del stavbe brez gradbenega dovoljenja. Ali ga res ne potrebuje in zakaj ne? In: le kdaj se bodo Vrhničani zjutraj zbudili in ugotovili, da Kemisa ni več med njimi in da jih ni treba več biti strah, kdaj bo spet zagorelo?

Alenka Dimic, Domžale