Začasno obratovalno dovoljenje je izdano za eno leto in je bilo izdano na podlagi tehničnega pregleda, ki je bil opravljen 26. in 27. novembra lani, navaja Radio. V Magni o zagonu lakirnice vseeno ne razmišljajo, saj bi s tem po njihovo kršili zakone. Zaradi negotovosti glede pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja in s tem povezanega začetka obratovanja so v ponedeljek potrdili, da so začeli organizacijske priprave na selitev proizvodnje nazaj v Gradec.

Ministrstvo je sicer konec minulega tedna izdalo odločbo, s katero je zavrnilo pritožbo novomeške nevladne organizacije Rovo zoper okoljevarstveno dovoljenje zavrnilo. A pravnomočnost dovoljenja je še v zraku, saj se bo njegova uveljavitev znova odmaknila, če bo Rovo vložil tožbo na upravno sodišče.

Predstavnik organizacije Rovo Gorazd Marinček vztraja, da okoljevarstveno dovoljenje krši zakon o vodah, zato je že večkrat predlagal, naj vlada spremeni zakon o Magni tako, da »povozi« zakon o vodah, s tem pa se bo investicija lahko odvila v skladu z zakonodajo. Vmes pa naj se Magni izda začasno dovoljenje.

Marinček je ob tem zavrni krivdo za negotovost glede Magnine proizvodnje v Hočah in glede že zaposlenih delavcev. Želi, da se na to temo pristojni sestanejo tudi z njim. Sestanek ministrstva za gospodarstvo ter ministrstva za okolje in prostor z Rovom naj bi se odvil v sredo.