Uslužbenec Verbunda Karlhans Ogertschnig je pričal v zadevi, v kateri mariborsko podjetje Adco & Dixi zahteva od Verbunda nekaj več kot 160.000 evrov odškodnine za škodo, ki jo je utrpelo med poplavami novembra 2012. Tako kot v podobnih odškodninskih zadevah pred slovenskimi sodišči tudi v tem primeru oškodovano podjetje krivdo za katastrofalni poplavni val pripisuje Verbundu, ker naj bi neustrezno praznil svoja vodna zajetja ob hidroelektrarnah na Dravi, ta pa odgovornost zanika. Ogertschnig je povedal, da imajo v družbi vnaprej določena pravila za ravnanje ob visokih vodostajih, ki da so se jih držali tudi v tem primeru. Pri ukrepanju naj bi se ravnali po vremenskih podatkih, ki jih dobijo od avstrijskega meteorološkega inštituta. Od tam namreč dobivajo podatke in napovedi o padavinah ter na podlagi tega računajo, kako ravnati na posameznih hidroelektrarnah.

Poudaril je, da takrat niso dobili nobenih podatkov, ki bi napovedovali tako visoke vode. Dejanske padavine so bile po njegovih besedah dvakrat večje od napovedanih, dodatno obremenitev pa je predstavljalo še nepričakovano taljenje snega, ki ga napovedi naj tudi ne bi upoštevale. Slovenski strokovnjak s področja varstva okolja Zoran Stojić, ki je prav tako danes nastopil kot priča tožene stranke, je povedal, da je zaradi taljenja ledu tik pred padavinami voda hitreje odtekala kot bi v običajnih razmerah, kar je povzročilo večji poplavni val. Hidroelektrarne bi po njegovih ocenah lahko imele določen vpliv na uravnavanje gladine, "niso pa to akumulacijski bazeni, ki bi bili namenjeni za to".

Sodnica Sanja Tomažič je sicer ob začetku današnjega naroka izročila pooblaščencema obeh strani kopijo izvedenskega mnenja nemškega izvedenca Stephana Theobalda, ki ga je v predkazenskem postopku, ki je tekel v Avstriji, naročilo avstrijsko tožilstvo. To je sicer kasneje odstopilo od kazenskega pregona zaradi pomanjkanja dokazov.

V tem konkretnem primeru, ko Verbund toži podjetje Adco & Dixi, izvedensko mnenje še ni bilo izdelano. Je pa odvetnik tožeče stranke Emil Svetec danes predložil sodišču izvedensko mnenje, ki je bilo izdelano v drugih podobnih odškodninskih tožbah zoper Verbund v Sloveniji.

Sodišče je dalo obema stranema dva tedna časa, da se opredelita do omenjenih mnenj, obravnavo pa zaradi nadaljevanja postopka z izvedenci, ki jih morajo še poiskati, preložilo za nedoločen čas.