Hudo prijetno presenečen bom, če bodo ti (v javnih medijih začuda neopazni) očitki ter zelo hude pridobitvene obtožbe končno pravočasno povzročile obširno javno kriminalistično preiskavo domnev ter navedb kakor tudi transparentno, kvalitetno strokovno neodvisno revizijo projektne in izvedbene dokumentacije. Molk, slepota in naglušnost so namreč najboljši zavezniki strokovnega neznanja, polresnic ter neodgovornega ravnanja. Uporabniki pa bomo morali končno vse te napake bogato pozlatiti. Sprašujem se, kdaj bodo tudi še druge slovenske nevladne organizacije (predvsem pa strokovne zbornice) zbrale dovolj poguma vsaj za podporno kritično momljanje, kaj šele za jasno, glasno in razumljivo podeljevanje črnih pik.

Mimogrede želim opozoriti še na dve »neopazni« nepravilnosti.

Na območju trase povezovalnega kanala C0 so (na srednji Savi) predvidene gradnje hidroelektrarn v Tacnu, Gameljnah (alternativno Ježice), Šentjakobu in Zalogu. Menim, da bo ta trasa kanala C0 ogrožala, ovirala, škodovala ali celo onemogočila predvideno gradnjo posameznih rečnih hidrocentral. So to pri oddaji soglasja odgovorni strokovnjaki v Holdingu Slovenskih elektrarn spregledali?

Odločba o spremembi pravnomočnega gradbenega dovoljenja (iz leta 2014) zahteva upoštevanje tedaj (ob pravnomočnosti odločbe) veljavne zakonodaje. Čeprav je Upravna enota Ljubljana z odločbo (iz leta 2016) dopustila dvig zahtevnosti (z nezahtevne na zahtevno stopnjo) objekta, pa istočasno ni zahtevala v (medtem spremenjeni in veljavni) uredbi o posegih v okolje predpisane presoje vplivov na okolje kakor tudi ne potrebne pridobitve okoljevarstvenega soglasja. Upravna enota se namreč pri tem slepo sklicuje na sklep Agencije RS za okolje, da v navedenem primeru izdelava take presoje in soglasje sploh nista potrebna (!?). Torej je Upravna enota Ljubljana na željo Agencije RS za okolje Mestni občini Ljubljana uradno (neodgovorno) podelila ustrezen odpustek neupoštevanja tekoče zakonodaje RS. Pokvarjen je tisti, ki ob tem slabo misli.

Franc Maleiner univ. dipl. inž. kom., Ljubljana