Strahotnih poplav leta 2010 in 2014 ni pozabil nihče, zlasti ne prebivalci območij, ki so bila najbolj prizadeta. Med njimi tudi tisti, ki živijo v jugozahodnem delu Ljubljane ter naseljih v občini Dobrova - Polhov Gradec. Te država in drugi odgovorni že leta tolažijo, da bodo po izvedbi protipoplavnih ukrepov v porečju Gradaščice veliko varnejši. Novembra 2017 se je zdelo, da bo ta čas prišel kmalu, saj je služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za te ukrepe dodelila kar 28,5 milijona evrov evropskega denarja, s čimer so bila zagotovljena sredstva za prvo fazo ukrepov. A se do danes, torej več kot leto in dva meseca kasneje, dela na terenu še niso začela.

Z direkcije za vode, ki vodi projekt, so sporočili, da so postopki podprojektov v različnih fazah priprave. Etapa 1A obsega ureditve na območju ljubljanske občine, projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je izdelana, nanjo so pridobljena tudi soglasja, poteka pa postopek okoljevarstvenega soglasja. Izdelana je tudi projektna dokumentacija (in nanjo pridobljena soglasja) za pridobitev gradbenega dovoljenja za etapo 1B, ki obsega ureditve na območju občine Dobrova – Polhov Gradec. Izdelan je tudi projekt za izvedbo, navajajo na direkciji za vode. Projektna dokumentacija pa še ni izdelana za etapo 2, v katero spadajo gradnja suhega zadrževalnika Razori ter ureditev Gradaščice na območju zadrževalnika, Horjulke in Ostrožnika. »Po terminskem planu je projektiranje predvideno od oktobra letos do maja prihodnje leto,« so o načrtih za etapo 2 povedali na direkciji.

Prestavili začetek prve faze

Vlogo za gradbeno dovoljenje za etapo 1A bodo tako vložili sredi letošnjega leta, in to takoj, ko bodo pridobili okoljevarstveno soglasje in okoliška zemljišča v takšnem obsegu, da bo mogoče pridobiti delna gradbena dovoljenja po odsekih. Vlogo za gradbeno dovoljenje za etapo 1B pa načrtujejo za maj 2019, ko bo mogoče pridobiti delna gradbena dovoljenja za posamezno zaključeno ureditev. Vseh zemljišč, potrebnih za začetek projekta, še niso pridobili, so priznali na direkciji.

Oktobra 2017 so na direkciji začetek gradbenih del v sklopu prve faze napovedali predvidoma za drugo polovico lanskega leta, a se je zadeva zavlekla. »Do zamika prihaja zaradi dolgotrajnejših usklajevanj projektnih ureditev, evidentiranja novega parcelnega stanja na območju Trnovskega predmestja, kar je podlaga za izvedbo cenitev in sklepanje pogodb z lastniki za pridobitev pravice za gradnjo,« razlagajo na direkciji za vode. Po njihovem je terminski plan izvedbe izdelan ob predpostavki, da bo javni razpis za izbor izvajalca zaključen v drugi polovici letošnjega leta. »Če ne bo pritožb v postopku javnega naročila, bo izvajalec pripravljalna dela začel konec leta 2019, gradnjo pa v začetku prihodnjega leta,« so dodali. Sprva je bil zaključek prve faze predviden do leta 2021, so ga pa na direkciji zdaj prestavili na sredino leta 2022.

Evropskih sredstev ne nameravajo izgubiti

Ker so predvidena evropska sredstva – gre za 28,5 milijona evrov, dodeljenih za prvo fazo projekta – razpoložljiva do leta 2022, se poraja vprašanje, ali bodo zamude vplivale na njihovo porabo. Se lahko zgodi, da bi jih zaradi prestavljenih rokov celo izgubili? »Ne,« pravijo na direkciji, »tega ne pričakujemo,« so bili kratki. Celoten projekt v porečju Gradaščice je sicer ocenjen na 50,5 milijona evrov z davkom na dodano vrednost.

Po izvedbi vseh naštetih ukrepov bo imelo od tega neposredno korist kakšnih 18.000 prebivalcev, saj bo tveganje pred poplavami opazno zmanjšano, omogočen pa bo tudi hitrejši razvoj teh območij, so ob dodelitvi evropskih sredstev pred časom zapisali v službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ob predstavitvi projekta Gradaščica Ljubljančanom oktobra 2016 pa je glavni projektant ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Rok Fazarinc napovedal, da bodo prebivalci območja po izvedbi vseh ukrepov varni še pred hujšimi poplavami, kot so bile leta 2010 in 2014. A bo treba po njegovih opozorilih vodotoke v porečju Gradaščice tudi redno in ustrezno vzdrževati, saj v nasprotnem primeru ti ne bodo učinkoviti.