Večina vojaških objektov v Sloveniji uporablja za potrebe ogrevanja fosilne energente. V vseh teh objektih je tehnično možna izvedba nadomestitve fosilnega ogrevanja s trajnimi energetskimi viri, kar pomeni korak k uresničevanju svetovnega podnebnega sporazuma in istočasno bi to pomenilo zmanjšanje letnih izdatkov za stroške ogrevanja. S takšno nadomestitvijo se torej pričenja pokrivanje naložbe z ustvarjenimi prihranki. Dolgoročno to pomeni zmanjšanje stroškov za potrebe ogrevanja vojaških objektov letno za 50 do 70 odstotkov.

Nakup osemkolesnikov pomeni finančno obremenitev za Slovensko vojsko (obremenitev državnega proračuna) in dolgoročno tudi dodatne vzdrževalno-izobraževalne stroške. Ko zaključimo primerjavo obeh stroškov, lahko nesporno ugotovimo, da je nadomeščanje fosilnih energentov skupaj z naložbenim vložkom (upoštevajoč ustvarjanje letnih prihrankov ) veliko ugodnejše kakor nakup modernega voznega parka ob še eni ugotovitvi, da bi tako Slovenija naredila še en velik korak k svetovnemu podnebnemu sporazumu in morebitnemu obstoju človeške vrste.

Božo Dukić, ZENS