Globalni indeks konkurenčnosti talentov (GTCI) za leto 2019 Slovenijo umešča na 29. mesto izmed 125 držav, Ljubljano pa na 50. mesto izmed 114 svetovnih mest. Švica je še vedno vodilna država glede na globalni indeks konkurenčnosti talentov, sledijo ji Singapur in ZDA. Najvišje uvrščeno mesto je Washington, ki mu sledijo Köbenhavn, Oslo, Dunaj in Zürich. Poročilo potrjuje, da so problemi s talenti postali prevladujoča skrb za podjetja, države in mesta, pri čemer pa je uspešnost talentov glavni spodbujevalec rasti in blaginje.

Ljubljana ima po besedah Mira Smrekarja, direktorja Adecca Slovenije in regije Adriatik, velik potencial za pridobivanje talentov in razvijanje podjetniškega duha. »Omogoča največjo priložnost za pridobivanje mednarodnih talentov. Lahko nas veseli tudi dejstvo, da sta kakovost življenja in osebna varnost dobro ocenjeni, privlačna pa je tudi zaradi cenovne dostopnosti,« je dejal Smrekar in dodal še možnosti za izboljšave. »Takšna bi bila recimo boljša povezljivost letališč, izboljšati pa bi bilo treba tudi odnose med gospodarstvom in vlado ter poenostaviti procese zaposlovanja.«

Slovenija je v svoji kategoriji – glede na povprečje skupine z visokim dohodkom – primerljiva na področju zadržanja talentov, nabora poklicnih in tehničnih veščin ter veščin globalnega znanja. Zaostaja pa na področju omogočanja, torej ustvarjanja spodbudnega okolja, ki bi privabljalo talente z vsega sveta. Slabo je uvrščena tudi – tako kot Ljubljana – glede na odnose med gospodarstvom in vlado ter enostavnostjo zaposlovanja. Poročilo GTCI je objavila poslovna šola INSEAD v sodelovanju s skupino Adecco in družbo Tata Communications. Bruno Lanvin, izvršni direktor za mednarodne indekse pri poslovni šoli INSEAD in soavtor poročila, je poudaril, da sta na vrhu uvrstitve le dve neevropski državi (Singapur in ZDA). To potrjuje, da ostaja Evropa gonilna sila, ko gre za talente, hkrati pa tudi, da so države z velikimi univerzami in močnim sektorjem izobraževanja najboljše pri privabljanju talentov. zm