Vrhniški župan Daniel Cukjati je ministrstvo pozval, naj občino aktivno vključi v postopke okoljevarstvenega dovoljenja ter v gradbeno inšpekcijo pri vprašanju, ali Kemis potrebuje novo gradbeno dovoljenje. »Predlagali smo, da se vrnemo na začetek in odpremo okoljevarstveno dovoljenje iz leta 2013, da se ugotovi ustreznost dovoljenja,« njegove besede še povzemajo Finance. Leben je obljubil aktivno sodelovanje, je še dodal Cukjati. Ni pa obljubil, da bo okoljevarstveno soglasje dejansko odprl, saj prej želi govoriti še z »drugo stranjo«.

Na ministrstvu za okolje in prostor so pojasnili, da je Leben danes predvsem prisluhnil predstavnikom občine Vrhnika. Kot so izpostavili, je šlo za prvi delovni sestanek med Lebnom in novim vodstvom občine ter civilno iniciativo, ključno pa je, da so začeli »tkati novo zgodbo sodelovanja in konstruktivnega dialoga«. Spomnili so, da je ministrstvo trenutno v procesu priprave celostne ureditve upravljanja z odpadki v Sloveniji. »Ključno je, da se obrati kot je Kemis proaktivno in odprto spopadejo z družbeno sprejemljivostjo njihovega delovanja,« so še dodali.

Vrhniški Kemis je v drugi polovici januarja saniral škodo po požaru maja 2017 in znova zagnal celotno proizvodnjo. Do takega požara, kot se je zgodil 15. maja 2017, v podjetju ne more več priti, je ob odprtju vrat novinarjem prejšnji teden zatrdil direktor Boštjan Šimenc.

Prokurist podjetja Emil Nanut pa je takrat tudi zavrnil očitke o gradnji na ozemlju Kemisa brez gradbenega dovoljenja - prebivalci so opazili gradnjo bazena za nov gasilni sistem, kar po oceni podjetja in strokovnjakov šteje za nadgradnjo opreme in ne terja gradbenega dovoljenja, je dejal. Prebivalci predelavi odpadkov v svojem okolju še vedno nasprotujejo. »Od požara do danes se ni nič spremenilo. Za mene kot župana še vedno velja sklep občinskega sveta, da Kemis ne sodi v naselje,« je takrat dejal Cukjati.