Ker tega zdravila v jetrih, mesu in maščobi štiriindvajset ur po koncu zdravljenja ni več zaznati, po mnenju slovenske inšpekcije to kaže, da je bila bolna žival zaklana pred potekom karence. Takšno živilo posledično ni ustrezno za človeško prehrano.

Poljska je po razkritju afere s prodajo mesa bolnih živali v evropski sistem hitrega obveščanja RASFF sporočila, da se je to dogajalo od 11. do 14. januarja, in to le v eni klavnici. Kasneje je kot sporne dodala še tri razsekovalnice, toda omenjeni goveji kebab izvira iz povsem druge poljske klavnice, proizveden je bil že 19. decembra 2018, v količini 175 kilogramov je v Slovenijo prispel 9. januarja, naši inšpektorji pa so vzorce odvzeli 1. februarja.

Našteta dejstva so zaskrbljujoča, saj kažejo, da Poljska afere z govedino ni pravilno opredelila niti časovno niti po obsegu. Očitno ima veliko večje razsežnosti, kot je ta država pripravljena priznati.

Kot je znano, je inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin doslej v devetih slovenskih obratih odvzela štirinajst vzorcev poljskega mesa. Na vseh so opravili mikrobiološke preiskave in preiskave na ostanke veterinarskih zdravil. Nacionalni veterinarski inštitut je doslej sporočil rezultate štirih mikrobioloških in šestih kemičnih analiz. Vsi danes prejeti mikrobiološki analizni izvidi so bili skladni, od šestih kemijskih analiznih izvidov pa je bil eden (že omenjeni kebab) neskladen. Med skladnimi rezultati, tako mikrobiološko kot kemično, so tudi vzorci 15 ton govejih obrezlin, ki jih je družba Panvita septembra lani prejela iz Poljske.