Kar navadili smo se že na to, da se v našem zdravstvu ne da veliko, da ne rečem ničesar spremeniti na bolje in da je najakutnejši problem v zdravstvu problem prenizkih plač in pomanjkanje medicinskih kadrov vseh profilov.

Osebno zdravstvo vidim v nekoliko svetlejši in lepši podobi. Ko sem se pred dvema desetletjema iz Zasavja preselil v domžalsko občino in že nekaj let pred preselitvijo tu začel obiskovati zobozdravstveno ordinacijo, sem imel ob vsakem obisku tukajšnjega zobozdravnika občutek, da sem prišel v nov svet. Tu je bilo v skupni čakalnici pred več ambulantami le po nekaj pacientov, vladali so red, spoštljivi odnosi in mirno vzdušje. Tega takrat v Zagorju nisem bil navajen, tudi pri splošnem zdravniku je bila v Zagorju vedno nepopisna gneča, sedeži v čakalnici so bili že zdavnaj vsi zasedeni, posedali smo po ograjah in stopnišču, pred vrati čakalnice pa je bila nepopisna gneča, kdo si bo prej priboril mesto za vstop k zdravniku, ki pa je običajno zamujal, dostikrat po uro, dve ali več, ko bi moral že delati. Upam in verjamem, da je sedaj po toliko letih tudi v Zagorju vse tako, kot mora biti.

Po preselitvi v Domžale sem že prej omenjeni »novi svet« doživel tudi pri zdravnikih in drugem medicinskem osebju, zato sem že vrsto let nameraval o tej prijetni izkušnji nekaj spregovoriti za širšo javnost.

Že okolica zdravstvenega doma Domžale je lepo urejena, tu te pričaka za večino primerov zadosti veliko in urejeno parkirišče s posebej označenimi mesti za parkiranje invalidov. Sama zgradba je vedno čista, zračna, naj pa povem, da smo pacienti z obema upokojenskima ambulantama zelo zadovoljni. Normalno poteka prednaročanje, nimamo nobenih težav priti do zdravnika v nujnih primerih, kakor tudi ne opraviti kakršne koli druge preglede znotraj zdravstvenega doma in tudi pri koncesionarjih, ki imajo svoje ordinacije v neposredni bližini zdravstvenega doma. Nikjer in nikoli tu v vseh letih od medicinskega osebja ali zdravnika nisem slišal povzdignjenega glasu in ali izražanja kakršnega koli nezadovoljstva, pa četudi je na vrata ambulante pritiskal in trkal kakšen neučakanec, ki pa ni bil poškodovanec ali pacient, ki bi res potreboval takojšnjo pomoč, ampak nekdo, ki bi bil rad na vrsti že včeraj, čeprav je prišel šele danes.

Posebno mesto in omembo pa tu zasluži točnost začetka dela ZD Domžale, pa naj bo to v jutranji ali popoldanski izmeni. Večinoma, ko pacienti pridejo v čakalnico že pred 7. uro zjutraj, jih preseneti sestra, ko tudi že 15 minut prej pobere knjižice, takoj nato pa je prvi že poklican k zdravniku, čeprav že pred uradnim začetkom dela. Tu tudi ni nikoli problem, da zdravstveno osebje potegne delovni čas čez predvideni urnik, če je v čakalnici še kakšen pacient.

Na podobno ugleden in urejen zdravstveni dom, kakor tudi na sam pregled v njem, sem pred dnevi naletel tudi v zdravstvenem domu Kamnik. Spomnim se nekakšne polemike pred leti, ko so v Sloveniji začele rasti urgentne ambulante, namenjene za nujno medicinsko pomoč na širšem območju. Če se prav spomnim, bi takrat Kamnik ostal brez te ambulante, vendar so se tamkaj temu uprli, ker zdravstveno oskrbujejo obširno območje po dolini in okoliških vaseh proti Vranskemu ter v smeri proti Gornjemu Gradu.

Za domžalsko občino pa sem prepričan, da zdravstveni dom zaradi obsežnega zaledja, ki ga pokriva, in številnega prebivalstva nujno potrebuje tak center, ki se sedaj že vrsto let izkazuje kot priljubljen, dobrodošel in prepotreben.

Posebno poglavje so po mojem videnju ljubljanske zdravstvene ustanove. Da ne bo kakšnega nesporazuma, ne v pogledu obravnave že naročenega pacienta, ki je deležen pozornosti, prijaznosti, ustrežljivosti in doslednosti, temveč v pogledu prenatrpanih hodnikov in čakalnic, tako denimo na polikliniki kakor tudi v bolnišnici Petra Držaja, tamkajšnjih dolgih čakalnih vrstah pred ambulantami, še daljših in veliko predolgih čakalnih vrstah na specialistične preglede in operativne posege vseh vrst. Tu pa sem prepričan, da je treba vse to preseči z novo, svežo reorganizacijo, s katero bo našim pacientom omogočen bolj normalen in strpen sprejem pri zdravnikih vseh specialnosti.

Janez Turk, Dob