Ob obisku predstavnikov sindikatov Praktikum in Fides v kranjskem zdravstvenem domu je predsednik sindikata družinske medicine Igor Muževič obsodil pritiske na zdravnike, ki zaradi preobremenjenosti ne sprejemajo več novih pacientov.

»Ali voznika tovornjaka lahko prisilite, da neprekinjeno 24 ur prevaža porcelan? Če bi zdravniki želeli delati po normativih, bi delali 24 ur na dan glede na obseg dela. Obveščen sem, da o preusmerjanju bolnikov že resno razmišljajo v Celju, tudi v Brežicah,« je dejal Muževič in dodal, da je ob pogovorih z ministrom za zdravje Samom Fakinom dobil občutek, da minister v parlamentu ne more dobiti podpore za to, da bi Slovenija sledila skandinavskemu modelu oziroma začela na tak način reševati problem družinske medicine.

Družinski zdravniki nočejo delati nestrokovno in s tem se je strinjal tudi podpredsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Janusz Klim, oba predstavnika sindikatov pa sta pozvala tudi zdravnike iz drugih zavodov, naj se pridružijo prizadevanjem, da bi zdravniki delali skladno z normativi in standardi.

Nestrinjanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z njihovimi ukrepi, je dodala direktorica zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura, pa razumejo kot pritisk, ki ne vodi k reševanju problema, ki je strokovni in širši javnosti ter državnim ustanovam znan že dalj časa.

Sicer pa so včeraj na pogovoru s sindikalisti sodelovali tudi zdravniki iz širše regije in drugih koncev Slovenije. Kot je dodal Igor Muževič, tako stanje ne bo privabilo mladih k specializaciji iz družinske medicine, ker še kako dojemajo preobremenjenost in neurejeni položaj družinske medicine, zato je ureditev razmer nujna. Posebej so izpostavili tudi bolnike, ker smo kot družba in država »pozabili«, da ljudje živimo dlje. Muževič pravi, da se je povprečna kartoteka pri starejših v domu upokojencev, kjer dela, po obsegu podvojila, kar kaže, da z višjo starostjo zdravnika potrebujemo vse pogosteje. Tudi Tatjana Kitić Jaklič iz zdravstvenega doma Kranj je še enkrat pojasnila, da je bil drastičen ukrep sprejet, ker želijo vsakega bolnika obravnavati kakovostno.

Minister pričakuje odziv politike

Oglasil se je tudi zdravstveni minister Samo Fakin, ki v zvezi s kranjskim in splošnim problemom ter drugimi aktualnimi temami v kratkem pričakuje pogovor s koalicijskimi partnerji. Pritrdil je, da družinski zdravniki niso ustrezno plačani glede na število bolnikov in njihovo zahtevnost.

Minister je izrazil je prepričanje, da bo 133 novih zdravnikov družinske medicine v treh letih omililo najhujše pomanjkanje, ter jasno izpostavil možnost »odprtja meje za dodatne zdravnike iz EU in tretjih držav«. Omenil je tudi neformalno pritrditev sindikatov v prizadevanjih za spremembo kolektivne pogodbe, po kateri bi zdravniki z več opredeljenimi bolniki dobili višje plačilo. Model deluje pri zasebnikih, poudarja minister Fakin.

V zdravstvenem domu Kranj vztrajajo pri preusmerjanju »novih« bolnikov v Škofjo Loko, Tržič, Kamnik, čeprav so v območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v svojem odzivu zatrdili, da za tak ukrep ni prave podlage.