Na Igu nameravajo obogatiti turistično ponudbo, obiskovalce naj bi privabila kulturna dediščina, povezana s koliščarji. Zgradili bodo namreč interpertacijski center v središču občine, z učno potjo in koliščarsko naselbino na območju, uvrščenem na seznam Unescove svetovne kulturne dediščine. Na ižanski občini pravijo, da bodo gradnjo začeli že letos, končali pa leta 2021. Gradbeno dovoljenje za interpretacijski center pričakujejo še ta mesec, za učno pot in koliščarsko naselbino pa bodo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja oddali v kratkem, medtem ko je projektna dokumentacija za izvedbo v pripravi.

Projekt bo v dobršni meri podprt z evropskim denarjem. Celotna investicija bo znašala skoraj 2,3 milijona evrov. Od tega bo nekaj manj kot 1,3 milijona (55 odstotkov) priteklo iz evropskega sklada za regionalni razvoj, slabih 320.000 evrov (14 odstotkov) bo prispevala država, dobrih 700.000 (31 odstotkov) evrov pa občina iz lastnih sredstev.

Projekt, podprt z evropskim denarjem

Ko bo gradnja končana, bodo lahko obiskovalci spoznavali različne vsebine, ki bodo prikazovale biotsko raznovrstnost in dediščino kolišč na območju Unescove svetovne kulturne dediščine, občina pa jih bo pripravila skupaj s Krajinskim parkom Ljubljansko barje in Inštitutom za arheologijo pri ZRC SAZU.

Interpretacijski center bo imel 430 kvadratnih metrov razstavnih površin, navezoval pa se bo tudi na prenovljeno kaščo. Vključil se bo v osrednji trg s parkom na več kot 1400 kvadratnih metrih. Koliščarsko naselbino, ki se bo razprostirala na površini 4201 metra, bodo zasnovali v skladu s strokovnimi smernicami s področij arheologije, naravne in vodne ureditve. Na ižanski občini si od tega projekta veliko obetajo. Načrtujejo, da bo Ig postal privlačnejši za obiskovalce, kar naj bi vodilo v povečanje števila turistov, ki bodo obiskali občino. »Zato je izjemno pomembno, da se v prihodnjih letih na Igu razvije čim več dodatne ponudbe za obiskovalce. Samo tako bomo lahko govorili o uspešnem razvoju Iga kot turistične destinacije, ki bo v lokalnem okolju za lokalno prebivalstvo ustvarjala priložnosti za razvoj s turizmom povezanega podjetništva,« pravijo na občini, kjer računajo, da bi se lahko povečalo število delovnih mest za lokalno prebivalstvo.