Ljubljanski mestni svetniki bodo 18. februarja odločali o predlogu Ljubljanskega potniškega prometa in občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet o povišanju cene enkratne vozovnice za mestne avtobuse z 1,2 na 1,3 evra in o uvedbi neprenosljive letne vozovnice. V Koaliciji za trajnostno prometno politiko, v katero so neformalno združeni organizacije in posamezniki, ki si prizadevajo za trajnostno prometno politiko, takšnega predloga ne sprejemajo in mestne svetnike pozivajo, naj ga zavrnejo. Še več, svetnike spodbujajo, naj se zavzamejo za nižje cene mesečnih in letnih vozovnic.

V koaliciji so namreč pojasnili, da bi ob podražitvi enkratne vozovnice občina in njeno javno podjetje Ljubljanski potniški promet morala znižati ceno mesečne vozovnice. Splošna mesečna vozovnica v Ljubljani trenutno stane 37 evrov. »Če želimo spodbujati nakup mesečnih vozovnic, je smiseln vsaj 50-odstotni popust glede na posamične,« so pojasnili v koaliciji in kot primerno ceno mesečne vozovnice predlagali 26 evrov. To je enako 20 enkratnim vozovnicam po predlagani novi ceni 1,3 evra. Da je cena splošne mesečne vozovnice previsoka, je nedavno opozoril tudi Marko Peterlin iz Inštituta za politike prostora.

Prav tako se koaliciji za trajnostno prometno politiko predlagana cena za splošno letno neprenosljivo vozovnico v višini 365 evrov zdi previsoka: »Predlagamo, da se cena izračuna na podlagi tarife za mesečno vozovnico, pomnoženo s količnikom do maksimalno 8.« »Idealno pa bi bilo, da vzamemo količnik 6. Nikakor pa ne more stati letna vozovnica v Ljubljani enako kot na Dunaju,« so opozorili v koaliciji, kjer so prepričani, da sta na Dunaju tako ponudba javnega prevoza kot tudi življenjski standard neprimerljiva z našo prestolnico.

Ob upoštevanju predlagane cene za mesečno vozovnico bi letna splošna neprenosljiva vozovnica po izračunih koalicije lahko stala največ 208 evrov. Velja omeniti, v Ljubljani je trenutno mogoče kupiti le prenosljivo letno vozovnico, za katero pa je treba odšteti kar 420 evrov. Po podatkih ljubljanskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je Ljubljanski potniški promet leta 2017 prodal 840 tovrstnih vozovnic.

Ob tem so v koaliciji za trajnostno mobilnost opozorili, da je ravno v ljudeh, ki so potencialno kupci splošnih mesečnih in letnih vozovnic, torej v delovno aktivnem prebivalstvu, največji potencial zmanjševanja negativnih vplivov osebnega motornega prometa, saj ravno ta segment prebivalstva trenutno najmanj uporablja javni potniški promet.

Ali bo poslana pobuda imela kakšen učinek na ljubljanski mestni svet, pa je vprašljivo. Večino (23) od 45 sedežev v mestnem svetu zasedajo svetniki, ki so bili izvoljeni na Listi Zorana Jankovića, kar pomeni, da so že samo njihovi glasovi dovolj, da mestni svet potrdi predlog, ki ga je pripravila mestna uprava.