Na ljubljanski mestni občini so oktobra lani začeli prenovo Drenikove ulice in do decembrskih praznikov končali dela na severnem odseku. Cesto, ki je bila nekaj časa v celoti, nekaj časa pa zgolj v eno smer neprevozna, so takrat tudi znova odprli za promet v obe smeri.

V smeri od Verovškove ceste do križišča s Celovško so delavci na severnem delu Drenikove tako že uredili vročevod, plinovod, vodovod in postavili javno razsvetljavo, gradbena dela pa zdaj potekajo še na južnem delu ceste. Tudi na tem delu bodo rekonstruirali cestišče in zgradili javno infrastrukturo. Nato sledi še prenova križišča Drenikove s Celovško ter zaključno asfaltiranje ceste in križišča. Obnova Drenikove naj bi bila po napovedih občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet tako v celoti končana predvidoma v začetku aprila.

Skupni prostor za pešce in kolesarje

Prenova je zagotovo vsaj delno razveselila kolesarje. Po preureditvi Drenikove se bodo lahko zakonito vozili tudi po delu, kjer je bilo kolesarjenje doslej prepovedano. Kolesarji sicer ne bodo dobili ločenih površin. Na občini so že pred časom pojasnili, da bodo pločnike na obeh straneh ceste med križiščema z Verovškovo in Celovško razširili na 2,5 metra in kolesarjem omogočili, da si pločnik delijo s pešci. Prometni znak za prepoved vožnje s kolesom bo tako zamenjal znak, ki označuje skupno površino za promet pešcev in kolesarjev. Bodo pa kolesarski pasovi zarisani pri prečkanju križišč Drenikove s stranskimi ulicami.

Prav tako se spremembe po zaključku prenove obetajo uporabnikom mestnih avtobusov. Avtobusni postajališči na Drenikovi, kjer ustavljajo avtobusi številka 22, ne bosta več urejeni kot izogibališči, pač pa ju bodo premaknili na desni vozni pas. Odstavni niši bodo gradbinci preuredili v pločnik, tako da bodo imeli dovolj prostora potniki, ki čakajo na avtobus, pešci in kolesarji.

Semafor v Samovi ulici spet deluje

Gradbena dela medtem še vedno potekajo tudi pred križiščem Samove z Dunajsko cesto. Med prenovo tega odseka je bil nekaj časa izklopljen semafor v križišču Samove in Vodovodne ulice. Starši otrok, ki hodijo v bližnjo osnovno šolo dr. Vita Kraigherja, so takrat opozorili, da je tovrsten ukrep lahko nevaren. Križišče, ki je tudi del šolske poti, je bilo namreč zaradi nedelujočega semaforja in nekoliko spremenjenega prometnega režima med prenovo precej nepregledno tako za pešce kot tudi za voznike. Občasno, predvsem v jutranji konici, je za varno prečkanje ceste sicer skrbel policist, občasno pa so to nalogo prevzeli kar delavci na gradbišču.

Na občini na vprašanje, zakaj so semafor začasno ugasnili, niso odgovorili. So pa sporočili, da semafor zdaj spet deluje. Zaključek del je na Samovi po pojasnilih z občine prav tako predviden v spomladanskih mesecih.