V okviru projekta bodo po načrtih vzpostavili kmetijo dobrih praks, donirali električne ograje in pastirske pse za preprečevanje škod, postavili aktivno signalizacijo na prometnicah za zmanjšanje tveganj za povoze zveri, zgradili ogrado za osirotele mladiče risa v narodnem parku Risnjak in postavili medovarne smetnjake, so sporočili z ljubljanske biotehniške fakultete, ki je vodilni partner pri projektu.

Velike zveri so lahko tudi del turistične ponudbe, zato nameravajo vzpostaviti ukrepe za usmerjanje obiskovalcev na področju narodnega parka Risnjak, Snežnika in dela Kolpe. Tako se bo tudi zmanjšala obremenjenost velikih zveri in njihovih habitatov. Kot glavni ukrep za ozaveščanje pa bodo v Pivki ustanovili središče za usmerjanje in ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev o pomenu velikih zveri.

Projektna ekipa po pojasnilih vodje projekta Carnivora Dinarica z ljubljanske biotehniške fakultete Aleksandre Majić Skrbinšek povezuje glavne akterje pri upravljanju velikih zveri na Hrvaškem in v Sloveniji, kar predstavlja pomembno prelomnico v čezmejnem sodelovanju dveh držav na področju varstva narave. »Pričakujemo, da bo projekt poleg izvedbe konkretnih aktivnosti za izboljšanje sobivanja ljudi in velikih zveri, ključno pripomogel k trajnem in uspešnem sodelovanju pri upravljanju s populacijami velikih zveri, dolgoročno pa tudi omogočil ohranitev teh vrst in njihovega življenjskega okolja,« je na uvodnem srečanju projekta, ki je ta teden potekalo v narodnem parku Risnjak, še dodala Majić Skrbinškova.

Po besedah Snježane Malić Limari iz WWF Adria se lahko samo z dialogom in sodelovanjem deležnikov v kmetijstvu, varovanju narave, lovcev, strokovnjakov in zasebnih lastnikov zemljišč na mednarodnem nivoju ohrani stabilne populacije volka, medveda in risa. Hkrati pa lahko najdemo najboljše rešitve za sobivanje ljudi in velikih zveri v naši regiji, je poudarila na uvodnem dogodku projekta, ki je ta teden potekal v narodnem parku Risnjak. Na mejnem območju med državama naj bi po ocenah živelo 20 risov, 60 volkov in 700 medvedov. Projekt Carnivora Dinarica, ki je uradno stekel septembra lani, je vreden nekaj manj kot 2,4 milijona evrov in se sofinancira v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, trajal bo 30 mesecev in se končal s februarjem leta 2021.