Medtem ko so na obrambnem ministrstvu (Mors) ustavili nakup osemkolesnikov boxer, ki po naših informacijah zagotovo ne bo izpeljan v letošnjem letu, se na ministrstvu pripravljajo na nakup treh večnamenskih helikopterjev bell 412. Z njimi naj bi popolnili obstoječo floto osmih helikopterjev bell 412, štirih cougarjev AS532 in šolskih helikopterjev bell 206. Odločitev za nakup na ravni vlade še ni bila sprejeta. Slovenska vojska (SV) že zdaj tri od štirih bellov 412 večino časa namenja prav za izvajanje nujne medicinske pomoči.

Natančna cena z investicijsko dokumentacijo

Zavezo za nakup bellov so sicer zapisali v koalicijski dogovor, vendar so postopki nakupa helikopterjev še precej v začetni fazi. Lanskega novembra so na obrambnem ministrstvu začeli usklajevanja za pripravo investicijske dokumentacije. Ta bo predvidoma pripravljena do poletja in bo podlaga za odločanje o načinu nakupa. Koliko bo nakup helikopterjev z vso potrebno opremo za prevoz ranjencev stal slovenske davkoplačevalce, še ni povsem jasno. Čeprav je obrambni minister Karl Erjavec v preteklih mesecih največkrat omenjal številko 27 milijonov evrov, na ministrstvu zdaj vrednost nakupa treh helikopterjev ocenjujejo višje. »Glede na želeno opremljenost helikopterjev in poznavanje razmer na področju letalstva stroške nakupa v primeru naročila helikopterjev bell 412 ocenjujemo na približno 30 milijonov evrov,« so sporočili. Natančnejši razrez cene z morebitno dodatno opremo bo znan šele po izdelani investicijski dokumentaciji.

Helikopterji bell sicer niso zgolj transportni helikopterji. Z nameščenimi mitraljezi in raketnim sistemom se lahko uporabljajo tudi za bojno delovanje, torej za podporo kopenskim enotam Slovenske vojske. Možno jih je poslati tudi na mirovne misije v tujino, Slovenija je z belli 412 sodelovala že v enotah Kforja na Kosovu.

Spremeniti bo treba srednjeročni obrambni načrt

Čeprav bi helikopterje bell tako zaradi precej postarane letalske flote in tudi nalog nujne helikopterske medicinske pomoči, ki jo vojska opravlja skupaj s policijo, potrebovali že letos, pa je zračne okrepitve očitno možno pričakovati šele naslednje leto. V rebalansu proračuna za leto 2019 kljub dodatnim 40 milijonom evrov za obrambni resor ni zagotovljen denar za njihov nakup. Povrh tega bo pred poslom treba opraviti še spremembe enega izmed temeljnih doktrinarnih dokumentov Slovenske vojske. Nakup helikopterjev bell namreč ni predviden v obstoječem srednjeročnem obrambnem načrtu, s katerim naj bi vzpostavili dve primerno opremljeni bojni bataljonski skupini do leta 2025. Po odločitvi vlade bo treba spremeniti tudi ta načrt.

Nakup vojaških helikopterjev bell 412 je neposredno povezan s poskusi dolgoročne ureditve nujne medicinske pomoči, ki se jih država loteva že vse od konca leta 2017. Še pred tedni se je postavljalo tudi vprašanje, iz katere malhe bo prišel denar za nakup helikopterjev. Minister Erjavec je nakazoval, da se zavzema za delitev stroškov z ministrstvom za zdravje. A tam denarja za nakup helikopterjev ne premorejo. Prek ministrstva za zdravje in občin poteka financiranje zdravstvenih ekip, ki sodelujejo pri nujni helikopterski medicinski pomoči. Zdravstveni dom Maribor, Zdravstveni dom Kranj in UKC Ljubljana so v zadnjih treh letih za to dejavnost namenili 3,8 milijona evrov.

Po nedavnem sestanku obrambnega in zdravstvenega ministra pri premierju Marjanu Šarcu glede dolgoročne ureditve nujne helikopterske medicinske pomoči in želenega nakupa helikopterjev so na Morsu očitno opustili Erjavčeva razmišljanja o delitvi stroškov z zdravstvenim ministrstvom. Na sestanku je bilo doseženo načelno strinjanje, da se izvede nakup namenskih helikopterjev. Denar zanje bo zagotovljen iz posebne proračunske postavke pri Slovenski vojski. V primeru nujnih obrambnih potreb bodo belli uporabljeni tudi za zagotavljanje varnosti države.