Upravno sodišče je v primeru nepotrditve mandata šentjernejskemu svetniku Francu Hudoklinu ugotovilo, da je šlo za bistveno kršitev pravil postopka v zvezi z vložitvijo samega predloga. Kot smo poročali, so na konstitutivni seji štirje občinski svetniki ter štirje predstavniki list oziroma strank vložili identični pritožbi na kandidaturo novoizvoljenega člana občinskega sveta, sicer nekdanjega dolgoletnega župana Hudoklina. Spornost njegovega mandata so argumentirali s tem, da bi bila njegova svetniška funkcija v navzkrižju interesov, saj je zaposlen pri koncesionarju, ki za občino opravlja javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter s katero je občina v sporu zaradi odkupa koncesije. Občinski svet je njihov predlog sprejel in Hudoklinu ni potrdil mandata.

Hudoklin: V ozadju je zgolj politični interes

Hudoklin je tako tik pred novim letom na upravno sodišče vložil tožbo zoper odločitev občinskega sveta. Sodišče je njegovi tožbi ugodilo, saj je ugotovilo bistvene kršitve postopka, med drugim sta bili pritožbi zoper potrditev njegovega mandata podani na sami konstitutivni seji, medtem ko bi morali biti v skladu z zakonom o lokalnih volitvah vloženi pred sejo. Hudoklin je prepričan, da gre pri pritožnikih zgolj za politični interes, saj so mu nekateri med njimi že v času njegovega županovanja »ves čas metali polena pod noge«.

Kot je pojasnila Hudoklinova pravna zastopnica Klementina Zeme, zaradi ugotovljenih bistvenih kršitev postopka upravno sodišče ni moglo slediti pritožbi in samo potrditi mandat Hudoklinu, zato je postopek vrnilo v ponovno odločanje. »Občinski svet mora tako ponovno presoditi, ali so pritožbe prispele pravočasno. In če niso, mora ugotoviti, ali je Hudoklinova funkcija res nezdružljiva s funkcijo občinskega svetnika. Po zakonu o lokalni samoupravi je namreč svetniška funkcija nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, članov nadzornega odbora in delavcev v javni upravi ter v službi ožjega dela občine,« je dejala.

Občinski svet kot tožena stranka mora Hudoklinu povrniti tudi 350 evrov stroškov. Občinski svetniki naj bi o Hudoklinovem mandatu odločali na prvi prihodnji seji, ki bo sredi februarja.