Kemis, ki se med drugim ukvarja z zbiranjem in obdelavo nevarnih in nenevarnih odpadkov, je po obsežnem požaru leta 2017 izvedel zahtevno sanacijo. »Sanacijo smo ob izpolnitvi vseh pogojev okoljevarstvenega dovoljenja zaključili v sredini januarja in ponovno pričeli z rednim obratovanjem,« je na današnji novinarski konferenci v prostorih podjetja poudaril Šimenc.

V okviru sanacije so med drugim izvedli celovito nadgradnjo požarnega sistema. Pri tem sta jima svetovala strokovnjaka za požarno varnost Aleš Jug in Aleš Glavnik. Celotno skladišče je sedaj pokrito z avtomatsko gasilno napravo na težko peno, zato bi bile za morebitno gašenje potrebne občutno manjše količine vode kot doslej, kar preprečuje prihodnje velike izlive v Tojnico, je pojasnil Šimenc.

Območje trdnih odpadkov in manj nevarnih tekočih odpadkov so ob tem pregradili v manjše požarne sektorje, s čimer so fizično omejili širjenje plamena. »Z gotovostjo lahko trdim, da do takega požara, kot se je zgodil 15. maja 2017, ne more več priti,« je dejal direktor.

Kemis izpolnjuje tudi odločbo o sanaciji Tojnice, je zatrdil Šimenc. »Vsi parametri, ki so bili doslej izmerjeni, kažejo na to, da ni prekoračena najvišja dovoljena koncentracija onesnaževal,« je poudaril.

Direktor je izpostavil še sodbo okrajnega sodišča iz konca leta 2018, ki je ugodilo pritožbi Kemisa in njegovega prokurista Emila Nanuta na odločbo o prekršku, ki jo je 6. junija 2018 podal inšpektorat za okolje. Pravnomočno je tako potrjeno, da »nismo storili nobenega prekrška«, je dejal Šimenc.

Zavračanje očitkov o smradu

Tako Šimenc in Nanut sta izrazila zavedanje, da je Kemis izgubil zaupanje lokalne skupnosti. Vendar tako občino kot predstavnike civilne iniciative pozivata k dialogu.

Lokalno skupnost je Kemis povabil tudi na ogled obnovljenega objekta danes popoldne. »Pomembno nam je, da ljudje vidijo, kaj dejansko delamo. Le na ta način lahko vzpostavimo normalno komunikacijo, za katero se trudimo že leto in pol - doslej na tem področju nismo bili uspešni,« je dejal Nanut.

V Kemisu zavračajo očitke o smradu, ki naj bi se širil iz njihovega obrata. Nanut je spomnil, da lahko prebivalci morebiten zaznan smrad javijo na posebno dežurno številko, da zadevo skupaj preverijo, a se doslej še ni izkazalo, da bi smrad dejansko prihajal iz Kemisa. Zavrnil je tudi očitke o gradnji na ozemlju Kemisa brez gradbenega dovoljenja - prebivalci so zaznali gradnjo bazena za nov gasilni sistem, kar po oceni podjetja in strokovnjakov šteje za nadgradnjo opreme in ne terja gradbenega dovoljenja.