Naš bralec je bil precej presenečen, ko mu je družba Elektro Ljubljana zamenjala števec porabe električne energije. Preden je uslužbenec podjetja prišel v njegovo stanovanje, je porabo električne energije meril števec z letnico izdelave 1994, »novi« števec, ki to nalogo opravlja zdaj, pa je bil izdelan leta 1989. Naš bralec se je vprašal, ali bo šel časovni stroj nazaj in bo nekoč v njegovem bivališču nameščena kakšna naprava iz časov Nikole Tesle. Zato smo se z vprašanji obrnili na Elektro Ljubljana in ugotovili, da se bralčeva bojazen najverjetneje ne bo uresničila. Kaže, da mu ne bo treba zajadrati v Teslove čase, saj bo verjetno nekoč dobil čisto nov števec, celo takšnega, ki mu v sodobnih časih dodamo pridevnik pametni.

V Elektru Ljubljana pravijo, da števec, preden ga uporabijo, v skladu z zakonom o meroslovju meroslovno preverijo. Četudi ga zamenjajo s starejšim, mora ta delovati brezhibno. Če gre za okvaro števca, je menjava brezplačna oziroma je kot vzdrževanje zajeta v stroških omrežnine. Če pa števec zamenjajo na zahtevo uporabnika, menjavo obračunajo po ceniku podjetja Sodo.

Zamenjali bodo 30.000 števcev na leto

Sicer od leta 2017 Elektro Ljubljana izvaja projekt nameščanja napredne merilne infrastrukture. Torej menjajo stare števce za napredne merilne naprave, kar jim nalaga uredba iz leta 2016, ki ureja to področje in ima podlago v energetskem zakonu, so pojasnili v Elektru Ljubljana. Nove naprave bodo nameščali vse do leta 2025, vsako leto bodo opremili približno 30.000 merilnih mest. Okvirni načrt opremljanja po letih in območjih so objavili na svoji spletni strani. Letos na primer nameščajo nove naprave na Igu, Blokah, v Cerknici, Loški dolini, Žužemberku, Šentjerneju in Škocjanu, delno pa tudi v Ivančni Gorici, Trbovljah, Zagorju in ljubljanski občini, kjer so nove naprave nameščali že lani.

Našemu bralcu se tako ni treba bati. Razvoj njegovega števca ne bo šel nazaj na časovni premici, ampak bo slej ko prej dobil sodoben pametni števec. Tudi območje, na katerem živi, bo namreč enkrat prišlo na vrsto za najsodobnejšo napravo. Če le ne bo šlo kaj narobe, kajti načrt opremljanja po letih je le okviren, pri teh rečeh pa nikoli ne moremo vedeti, kdaj se bo kaj zataknilo. aro