Sojenje Milku Noviču zaradi umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika decembra 2014 se bo še naprej nadaljevalo pod vodstvom okrožnega sodnika Zvjezdana Radonjića, čeprav je tožilka Blanka Žgajnar predlagala njegovo izločitev. »Sodišče oziroma predsednik sodišča je sprejel odločitev. Zahtevo za izločitev je zavrnil. Ker je sklep sodišča v fazi vročanja strankam, vam več podatkov glede obrazložitve odločitve ne moremo posredovati,« nam je včeraj sporočila tiskovna predstavnica sodišča Mateja Jazbec.

Kot smo že pisali, je bilo pred dvema tednoma sojenje prekinjeno zaradi predloga o izločitvi zaradi dvoma o sodnikovi nepristranskosti. Najprej je izločitev predlagal Miha Kunič, pooblaščenec žene pokojnega Jamnika, vendar jo je Radonjić že sam zavrgel – iz razloga, da lahko izločajo le stranke v postopku, kar pooblaščenec ni. Kunič je navajal številne razloge, na primer, da je Radonjić na enem od narokov predočal mnenja sodnih izvedencev iz nekega drugega primera, ki niso sestavni del spisa, ob tem da sploh ni navajal ključnih okoliščin tega drugega primera. Tako naj bi želel vplivati, da bi priča odgovarjala v prid obrambi. Pooblaščenec je zapisal, da sodnik nadomestnemu porotniku ni dovolil postaviti vprašanj in da pri vprašanjih omejuje tudi pooblaščenca in tožilko. Pa da je s sojenja že trikrat brez pravega razloga izločil javnost, da je med drugim naredil napako, ker je za enega od izvedencev določil Mitjo Štularja, ki naj bi bil član SDS. Podpiral naj bi Odbor 2014, katerega člani Noviča podpirajo na sojenju. Bil naj bi tudi med pobudniki gibanja Glasno, v katerem sodeluje Novičev zagovornik Jože Hribernik.

Obramba: končno pošteno sojenje

Takoj ko je sodnik ta predlog za izločitev zavrgel, je svojega vložila še tožilka. Tokrat je sodnik sklenil, da odločitev prepusti predsedniku sodišča Marjanu Pogačniku. Žgajnarjeva za javnost ni želela razlagati podrobnosti predloga. Je bilo pa mogoče sklepati, da se je nanašal na dogajanje na predzadnjem naroku, ko je predlagala zaslišanje Stanislava Pejovnika glede Nave Swersky Sofer. Sodnik je pred tem priče spraševal, kako to, da je Izraelka, s katero je imel Jamnik na dan umora sestanek, tako hitro napredovala na Kemijskem inštitutu. Da se je tam prvič pojavila februarja 2014, čez šest mesecev pa je bila že v upravnem odboru oziroma nadzornem svetu inštituta. In da takšno »napredovanje« ni »normalno«. Žgajnarjevo je zbodlo, da je o Swersky-Soferjevi govoril kot o nekdanji agentki izraelskega obrambnega ministrstva, saj naj bi bila po njenih podatkih izredno izobražena in mednarodno priznana strokovnjakinja. Tožilka je sodniku oponesla tudi njegovo izjavo, da naj bi bilo (neodvisno od Noviča) še pet do šest ljudi dokazano zainteresiranih za Jamnikovo smrt. Radonjića so njene besede vznejevoljile in odvrnil je, da vse njegove navedbe izhajajo iz sodnega spisa. In da je tožilka nesramna, da jezika, zato jo je poslal iz sodne dvorane. Za tisti dan je bilo sicer zaslišanje prič že končano. Je pa sodnik v odsotnosti tožilke razglasil odločitev senata o predlaganih dokaznih predlogih.

Drugo sojenje Noviču se je pod vodstvom Radonjića začelo 18. decembra lani. Na prvem, ki ga je vodila sodnica Špela Koleta, je dobil 25 let zapora, a je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo. Obramba je z novim sodnikom zadovoljna. »Prvič imamo občutek, da smo deležni poštenega sojenja,« je po zadnji prekinitvi sojenja izjavil Novičev odvetnik Hribernik.